fredag 25 juli 2008

När chefen blir sjuk

Om man är chef över andra chefer gäller det ibland att vara uppmärksam på vissa saker. När eller snarare om en av dina chefer blir sjuk gäller det att analysera situationen. Är det ett "normalt" insjuknande eller handlar det om något annat.

Under årens lopp har det talats mycket om huruvida en konflikt på jobbet egentligen är en grund till sjukskrivning. Oftast har intresset var koncentrerat omkring medarbetarna. Mycket sällan har chefens situation belysts. Men det är inte ovanligt att grunden till en chefs insjuknande egentligen är att något gått henne eller honom emot. Eller att chefen ofrivilligt tappat ansiket inför sina anställda.

De tre senaste årtionenas chefsutbildningar har i mångt och mycket gått ut på att stödja och underblåsa ledarnas egon. Cheferna har bibringats uppfattningen att de är särskilt utvalda och uppbär alldeles särskilda egenskaper. En sådan egenskap är att vid varje tillfälle ha rätt.

Många chefer är inte rustade att ta motgångar. Man blir handfallna och rådlösa när verkligheten hänsynslöst tränger undan en inre skönmålad och egenfabricerad situationsbild. I många fall blir konsekvenserna än värre - man tvingas ta time out via en sjukskrivning. Några dagars vila och eftertanke brukar för det mesta räcka för att lägga om den inre bilden.

Misstänker du att en underordnat chef lider kval pga besvikelser och motigheter är det du som chef som måste ta ditt ansvar och hjälpa till. Även chefer är människor.

Inga kommentarer: