fredag 13 maj 2011

Ledarskap – Se till att rasterna hålls

Det är märkligt att arbetslivet numera är så illa organiserat att personalen inte kan hålla sina raster. Det finns inte tid för fikapauser och det finns inte tid för lunchraster. Särskilt besvärligt är det inom vården där personalen inte har en chans till rast. Lunchlådan slänger man i sig strax innan det är dags att gå hem.

Vad är det för dåliga chefer som inte kan organisera arbetet bättre? Och hur kan personalorganisationerna acceptera en sådan ordning? Alla medarbetare behöver sina raster för att inte slitas ut i förtid. Särskilt anmärkningsvärd är situationen när man betänker att vi framöver sannolikt kommer att arbeta allt längre upp i åldrarna. Ekvationen med en dålig arbetsmiljö och längre arbetsliv går helt enkelt inte ihop. En dålig arbetsmiljö ger kortare arbetsliv!

I tidningen Arbetsliv sägs den 2010-11-10 ” De flesta svenskar i arbetslivet har i dag kortare lunchrast än 30 minuter. Många har också kortat sin lunchrast det senaste året, visar Lunchfrämjandets senaste undersökning. 55 procent av de arbetande svenskarna hamnar under halvtimmesstrecket, 48 procent av männen och hela 62 procent av kvinnorna.”

I tidningen arbetsliv sägs vidare ” I Lunchfrämjandets egna undersökningar har man också sett att bland de som tar lång lunch är hela 97 procent nöjda, medan bland de som tar med matlåda och tar en väldigt kort paus, är bara 56 procent nöjda. En bra lunchkultur är viktig för en bra arbetsmiljö, den bildar en ram för hela arbetsdagen och innehåller, rätt använd, både avkoppling, gemenskap och en bra måltid.”

Bättre kan det väl knappast sägas. Rasternas har stor betydelse för välbefinnandet. Under en arbetsdag ska man ha en rast var minst var tredje timma, framför allt för att hålla blodsockernivån uppe. Arbetar man sen i en stressig miljö är det än viktigare att få gå ifrån ett tag. Annars ökar risken för felhandlingar högst påtagligt. Så underligt det kan låta finns det fog för att påstå att rasterna arbetsdagens viktigaste inslag. Goda raster, ger goda prestationer!