fredag 4 maj 2012

Ledarskap - Även chefen kan göra fel

Idag blir det ett kort inlägg. Det handlar om att göra fel! Det är aldrig kul att göra fel. Som chef tappar man lite av ansiktet. Men fel gör vi alla av olika slag. Den bästa strategin är att be om ursäkt och sedan gå vidare. Att sticka huvudet i sanden är en dålig metod. Den allra sämsta är att skylla ifrån sig eller på andra. En sådan chef förlorar i prestige och anseende. Medarbetare uppskattar alltid en rakryggad hållning.

Hur man skall göra vid ett felsteg får avgöras från fall till. Är felet av större art är det lika bra att göra en så kallad pudel. Erkänn och informera snabbt, både uppåt och nedåt. Förklara hur det kunde komma sig att du gjorde som du gjorde, om detta nu låter sig göras. Men klä dig inte i säck och aska. Du är fortfarande chef. Håll huvudet högt, men var ödmjuk. Psykologisera inte och kom inte med ovidkommande förklaringar.
Analysera misstaget ungefär som en vardaglig felhändelse och dra sedan allmängiltiga slutsatser. Försök också vända misstaget till något som vi alla kan lära av och bli bättre framtiden. Kom ihåg att organisationens eller företagets intresse går före ditt egenintresse. Rör din felhandling en viktig tredje part som en kund eller viktig vän, måste du gottgöra på något sätt. Nu handlar det om personliga möten som på nytt bygger upp nya och gamla förtroenden. Ta hjälp av högste chefen om så behövs. Ingen möda får lämnas ospard.