fredag 1 augusti 2008

Ibland behövs det regler!

Tänk på att som chef ha tydliga regler för när företaget eller du som person engagerar dig i olika bemärkelsedagar mm. Visst är det trevligt med en firmauppvaktning på en medarbetares 50-årsdag, men kom ihåg att behandla alla likvärdigt. Hipp som happ tillämpning håller inte i längden.

Det är viktigt att man på arbetsplatser har tydliga, kända och transparenta regler för uppvaktningar, begravningar mm. Regler som följs och tillämpas på avsett vis. Det kan synas vara en småsak, men för den som blir borglömd på en högtid som normalt är föremål för hedersbevisning, är det en katastrof. Likaså om om firman inte flaggar vid sorgeakt. Detta är förödande för de anhöriga.

Jag propagerar på inte vis för uppvaktningar, flaggningar eller så. Själv har jag alltid varit återhållsam. Men jag vill peka på vikten av att ha regler som är kända och som tillämpas utan avsteg.

torsdag 31 juli 2008

Försämringar kan gå fort

Tänk dig en offenligt organisation som fungerar väl. Man ger bra service och håller sina budgetar, man har en kontinuerlig vardagsrationalisering. Man har ansvarstagande personal som flitigt arbetar på och skapar en gemensam bra arbetsmiljö. Ja, man har tom en klok och omtyckt chef.

Kanske jag skall säga några ord till om chefen. Hon är mycket drivande på alla plan, men har inget behov av att ha allt ljus på sig själv eller att påträngande få vara med i fattandet av alla vardagliga beslut. Hon litar på sin personal, ger stor frihet, men har också arbetat fram tillräckligt med skrivna regler mm som alla känner till och kunnat påverka.

Så slutar chefen ganska plötsligt och går vidare till nästa arbete och steg i karriären. Och en ny manlig chef träder in. Kanske bra på sitt sätt, men sin företrädares absoluta motsats. Nu går det raskt utför. På mindre än tre månader är arbetsmiljön körd i botten. Personalen är i uppror. Man börjar formera sig till motattack via facket och vi olika skrivelser. Sjukskrivningarna börjar ta fart. Och sjukdomarna är reella. Det handlar om allvarliga åkommer. Problemen i äktenskapen börjar att öka på. Organisationen är mycket illa ute.

Hur det slutade? Jag vet inte, vi är i realtid och mitt i händelserna. Jag får kontinuerlig information via en f.d arbetskollega. Visst är man lika nyfiken som förskräckt. Det kan inte vara rimligt att en ny chef ostört kan tillåtas bryta ner en fungerande verksamhet?

onsdag 30 juli 2008

Handla snabbt eller?

Att kunna fatta snabba beslut uppfattas vara en viktig chefsförmåga. Men stämmer detta i verkligheten? Är inte den viktigaste egenskapen att kunna fatta bra och kloka beslut. Visst kan tidsfaktorn många gånger vara snäv, men sällan så snäv att besluten måste vara momentana. Den chef som ständigt fattar snabba beslut har gått på en myt eller låter sig stressas av personalen.

Jag tror vi måste skilja på beslut och faktiskt handlande. Det mesta en chef gör i vardagen har att göra med faktiskt handlande. Man ger sin personal råd, vägleder eller handleder. Man deltar i sammankomster, svarar i telefon och på mejl mm. Allt detta är mestadels ett faktiskt handlande. Och det faktiska handlandet skall vara snabbt. Organisation och kunder har rätt att kräva snabba svar.

Men när vi kommer till reella beslut blir situationen annorlunda. Nu behöver chefen tid och rådrum. Det är viktigt att man som chef "lärt" sin organisation att komma med beslutsunderlaget i tid. Siste man i kedjan - den beslutande chefen - skall inte behöva hasta för att ta igen en försening som uppkommit i tidigare led!

tisdag 29 juli 2008

Arbetsmiljön är viktig

Gång på gång visas i olika undersökningar att en viktig faktorn för företagets framgång är personalens förmåga att hantera relationer. Både internt, personalen emellan, som externt ut mot kund. Framgång handlar mindre om enhetlig klädsel, snygg entré eller några andra attribut.

Av detta kan den enkla slutsatsen dras att chefen måste lägga stor vikt vid att skapa goda relationer. Detta betyder absolut inte att chefen skall driva kring som Bussiga Berra. Tvärtom chefen skall uppvisa mognad och förstå att visa respekt och förståelse för andra. En chef får aldrig delta i skitsnack för att göra sig själv populär i olika läger.

Det finns en samhörighet mellan goda relationer och god arbetsmiljö. Det är svårt att säga vad som föregår det andra. Lite av hönan och ägget. Men det man definitivt kan säga är att vi alla är varandras arbetsmiljö. Det skadar inte att ibland inse och påminna sig själv om att både du och jag skapar arbetsmiljön. Chefen är dock den allar viktigaste personen. Om hon eller han inte förstår att spegla sig i organisationen på ett moget sätt är läget problematiskt.

måndag 28 juli 2008

Konstiga men naturliga känslor

En chef skall vara effektiv och rationell. I sitt dagliga handlande skall känslorna lämnas utanför. Så är väl mångas uppfattning om chefsskapet. Men detta stämmer inte med verkligheten. Den som är chef är också en känslomänniska. Jag har tidígare berört det här med skuld och skam. Det är naturligt och ligger nära tillhands att känna så ibland - tyvärr även när ansvaret egentligen åvilar någon annan. Men man får aldrig fastna i ett skuldtillstånd!

Nära skuldkänslor ligger också att man som chef ibland känner sig som en bluff. Man tvivlar helt enkelt på sig själv. Om du som chef någon gång känner tvivel är det bara i sin ordning och helt naturligt. Alla chefer tvivlar någon gång på sin egen tillräcklighet. Det är motsatsen som är farligt - Om man som chef aldrig sätter sig själv under lupp och tvivlar har man lämnat människoskepnaden och blivit gudalik.