fredag 4 november 2011

Ledarskap - Se upp med Chefsutbildningarna

Jag har i tidigare inlägg haft kritiska synpunkter på de s.k. chefsutbildningarna. För ett drygt halvår sedan såg jag att någon lundaforskare också hade kommit till samma förståelse som jag, nästan. Lundagruppen uttryckte att chefsutbildningar visserligen (kanske) skapar bättre chefer, men utbildningarna är ändå klart överskattade. En diplomatisk sammanfattning av forskarna. Själv tycker jag att chefsutbildning är i de närmaste värdelösa, för att inte säga skadliga.

Huvudpoängen hos forskarna var att om arbetsklimatet skall bli bättre krävs att de anställda är med i båten och därmed att chef och anställda bör gå på samma kurs. Det gäller att ta reda på vem som behöver hjälp och på vilket sätt. Man måste ha gemensam förståelse för varandras roller och person. Och man måste kunna tillämpa situationsbaserat ledarskap. Det sociala samspelet är oerhört viktigt och lika viktigt som kompetens. Man måste kunna hjälpa varandra.


Och det kan man hålla med om. Men man presterar på olika sätt. Chefen skapar kulturen och medarbetarna mervärdet. Men båda parter måste förstå varandra och så gott det går kunna tänka andras tankar. Medarbetarnas normer och gruppens tryck kan stå i strid med chefens inre värderingarna. Om så är fallet mår skillnaderna bäst av att komma upp till ytan och då måste chefen lära sig tolerera så kallade omöjliga frågor. Alltså frågor som berör chefens innersta hållning. Sådana som medarbetarna, utan en kurs, inte skulle ställa, men som är så klarläggande och befriande när de väl kommer upp till ytan. En enda fråga kan betyda mer för kulturen än flera dagars utbildning. En omöjlig fråga kan ge chefen en aha-upplevelse. Och den kan skapa utvecklande dialoger som visar på nya gemensamma perspektiv i en mängd olika hänseenden. Sådana chefutbildningar gillar jag!

Vill man i företaget eller organisationen skapa ett bättre klimat är det således inte tillräcklig att skicka chefen på ett träningsläger med andra chefskollegor. Det är hemmalaget som måste kunna prestera och därmed också utbildas tillsammans. En sak till - Skicka och skicka? Det går lika bra att hålla till på hemmaplan. Ja, kanske tom bättre! Det är dags att tänka om.