onsdag 18 juni 2008

Abstrakta eller konkreta chefer. Dags för byte av syn?

I samband med chefsrekryteringar verkar personer med abstrakt men utåtriktad läggning vara förstahandsvalen. Egentligen ganska märkligt då de flesta organisationer och företag främst behöver någon som kan åstadkomma konkreta och pålitliga resultat. Visst behövs det marknadsföringstalanger allt emellanåt, men denna del av chefsskapet är sällan av så stor betydelse att det motiverar de gjorda personvalen. Det är trots allt resultaten som räknas, inte prat och visioner. Skall man vinna allsvenskan, är det en god början att vinna nästa match!

Se dig själv omkring. Hur ser det ut på ditt företag. Verkar det inte finnas en obalans, med kanske allt för många abstrakta personligheter med förstorade egon bland cheferna. Hur såg det ut för tjugu år sedan. Var bilden den motsatta då? Hur tycker du själv det ser ut bland våra börsföretag. Är det inte de konkreta ledarna som åstadkommer resultat?

Varför har det blivit så här? Kanske för att organisationer och företag abdikerat från rekryteringsansvaret och överlåtit detta till specialister. Utlokaliserat ansvar leder till ansvarsfrihet för alla parter. Eller om man så vill, till ansvarslöshet för alla parter. Resultaten kan alltid förklaras av någon annans misstag!

Att vara en abstrakt ledare kan leda högt, men riskerar att bli kortvarigare. Att vara en konktet ledare verkar att leda längre. Åtminstone sitter de kvar längre i tiden!