fredag 9 december 2011

Ledarskap – Sköt introduktionen väl

Även idag återvänder jag till ett kärt tema nämligen introduktionen. Denna måste av många anledningar skötas väl, och särskilt omsorgsfullt när det gäller unga personer. Och då menar jag inte främst det övergripande perspektivet att visas runt och hälsa på alla. Utom det verkligt nära nämligen vad skall personen utföra för sysslor.

Nu förstår jag om en och annan läsare hajar till. Men det är väl självklart vad en anställd skall göra. Tro inte det! Det anställs mycket folk på kontor med flera ställen där arbetsuppgifterna är högst oklara. Lika är förhållandet inom vård och omsorg. Det finns nyanställda undersköterskor har inte en susning vad de skall göra hemma hos de olika vårdtagarna.

Problemen är störst när det gäller unga människor som inte har arbetslivserfarenhet. Det kan ofta inte på egen hand tänka fram en rimlig hållning att börja med, för att sedan korrigera och bygga på. Unga människor lastar bara sig själv för alla tillkortakommanden. Trots att de inte fått en ordentlig introduktion och inte heller fått någon person sig tilldelad som handledare eller mentor. Det är tufft att gå från skolans värld över till arbetslivet. Alla behöver stöttning i detta språng. Att lämna en ung människa i sticket och inte ge denna en ordentlig chans att utföra ett gott dagsverke är att mentalt bryta ner någon, där skadorna kan ta år att reparera.

Det är ett chefsansvar att introduktionen fungerar väl. Inte minst ur produktionssynpunkt är det viktigt att en nyanställd snabbt och bra kommer in i arbetet. En ung individ som tidigt kommer på kant med arbetslivet kostar företaget och samhället stora resurser. Och nästan alltid helt i onödan. Många av de unga som kommer snett i starten har en verklig förmåga att göra gott ifrån sig på andra arbetsplatser. De visar de när de kommer till nästa arbetsplats och får en ordenlig inskolning.