fredag 14 december 2012

Ledarskap – Är du en sprätt som chef

Är du en sprätt som chef? Vilken fråga tänker du, det är jag väl inte, men …. jag har ju sett sådana. Alla har vi mött sprättar i arbetslivet, men som vanligt är ingen det.

Men vad är en sprättig chef. Jo, det kan vara en man eller kvinna. Lite tuppig så där. Det mest kännetecknande är extrovert egoism. Man älskar att tala om sig själv och sina egna tankar. Man går omkring och kramar personalen i tid och otid. Gärna med några tiondelars överhäng, så att mottagaren känner klistrighet. En sprättig chef älskar ogenomtänkta förändringar. Man har en klan omkring sig som skyddar självbilden. Man deltar inte i verksamheten. Man vet egentligen inte vad som görs. Man har antingen väldigt fina kläder eller bär man någon form av yrkesklädsel. Man är ofta på stora externa möten. Man älskar att sitta på småmöten med sin egen klan. En sprättig chef är alltid feminist i orden, dock inte i handling.

En sprättig chef kör fort med bil och är lite stolt när han/hon åker fast för fortkörning. Älskar att visa verksamheten för besökare eller pressen. Men visar sig sällan i andra sammanhang. Om det inte gäller julfesten eller en konferens med Spa. Då är chefen med en kort stund. En sprättig chef söker närmare relationer med vissa medarbetare, gärna riktigt nära. Men på skrivbordet står korten av de anhöriga.

En sprättig chef har en stil som inte riktigt passar in i tjugohundratalet. Liknar lite av artonhundratalets industribaroner. En utdöd art. Kanske en vägledning om det sprättiga chefens hållbarhet.