fredag 12 april 2013

Ledarskap – Kompetensbron

För ett antal månader sedan läste jag i ett pressmeddelande från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting följande. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta.

”Kompetensbron underlättar generationsväxlingen. Kompetensbron är ett nationellt projekt med åtta kommuner som arbetar för att underlätta generationsväxlingen när en stor andel av de anställda kommer att gå i pension.”

”Pensionsavgångar och demografiska förändringar ställer kommunerna inför en stor utmaning. Men kommunerna kan göra mycket för att anpassa verksamheten till förändringarna, på olika sätt.”

När jag läser detta förstår jag att det finns alldeles för många okunniga och obildade byråkrater på SKL. Byråkrater som sysselsätter sig med en massa kvasiprojekt. Har SKL övertagit gamla K-konsults roll att hålla på med nonsensverksamhet när det gäller utvecklingsfrågor?

Hur kan man bara komma på något så urbota dumt? Tror SKL att kommunerna består av en massa underbegåvade människor utan egen förmåga till tanke eller handling. Att ta ansvar för framtiden och att ta till sig kompetens har kommunerna kunnat i mannaminne. Till det behövs inte SKL´s snusförnuftiga tankar. Det är genom relation och vardagslärande som vi bygger framtiden - och ibland med hjälp ett och annat kunskapssprång. Men de senare kan inte ens SKL förutse.

Och känn på ordet Kompetensbron. Det finns något hindrande som man måste bygga en bro över. Kan det vara SKL´s oförmåga att jobba med rätt saker. Ett sådant hinder skulle kunna utbildningsfrågan. Om SKL som en intresseorganisation skötte sig och tog ansvar för att utbildningssidan fungerade bättre och lockade till sig ungdomar skulle det från denna utgångspunkt inte behövas någon bro. Tog man sen ett grepp om lönebildningen blir detta inte heller något större hinder.

Men ett hinder återstår och det är SKL´s sällsynta förmåga att framställa kommunerna som en okvalificerad arbetsplats av närmast lekparkskaraktär. Så det bästa som kan hända är att dagens ungdomar vänder både SKL och kompetensbron ryggen och i stället med kritiskt nyfikna ögon ser på kommunerna och vad de kan erbjuda. De unga kommer då att se många spännande yrken och arbetsplatser inom teknik, omsorg, sjukvård utbildning mm. Arbeten som man med glädje kommer att kasta sig över. Om inte SKL bygger flaskhalsar i form av broar, som hindrar och stoppar upp.