fredag 30 mars 2012

Ledarskap - Fortsättning på inlägg - Din chef kan vara rädd för dig

Den 2011-03-11 hade jag ett inlägg med rubriken Ledarskap – Din chef kan vara rädd för dig.

Jag skrev i inlägget - ”Mellanchef (eller medarbetare), känner du dig motarbetad av din chef? Du behöver verkligen inte vara fel ute. Det kan vara så enkelt som att din chef är rädd för dig!”
En läsare - Erik Fors Andrée sa i en kommentar ”Vad gör man då som (överordnad) chef för att undvika detta?” Denna aspekt hade jag inte berört i mitt inlägg. Och det tänkte jag försöka göra idag!

Hur kan man som överordnad chef  låta bli att känna sig rädd och hotad av sina medarbetare? Hur kan man handskas med sin rädsla Ja, säg det. Jag vet inte. Och utan kunskap och referenser i övrigt får man utgå från sig själv. Och då gör jag i all enkelhet det.
Man får nog till en början tänka sig en situation som utgår från chefens vilja att vara uppskattad och omtyckt, och den med detta sammanhängande rädslan av att inte vara det. Ingen människa vill (normalt) vara illa omtyckt eller bli avklädd eller avvisad i en relation. Och absolut inte i förhållandet till medarbetarna. För att bli nedpositionerad i en relation är detsamma som att mista status. Och det ligger självklart i chefens intresse att värna sin maktposition.
Och det är väl värnandet som någon gång kan te sig lite sällsamt eller felaktigt. Som chef tolkar man ibland sina medarbetares/underchefers signaler oriktig och försöker då i viljan att upprätta positionen att tillämpa maktattribut såsom tillbakatryckande eller hämnd. Och så är den onda spiralen i gång.
Det bästa sättet att få bättre koll på självkänslan är att fråga medarbetarna/undercheferna som man är rädd för. Vad man skall fråga om? Jo, hur medarbetaren uppfattar chefens ledarskap. Detta är ett bra sätt att avdramatiser en relation. Om man nu inte vill eller orkar detta kan man istället ta ett samtal med någon annan klok person som man litar på. Man tar ett öppet och ärligt samtal om rädslor. Och så går man på djupet med sin egen känsla. För som alltid så ligger svaren på lut när man lättar trycket. Den man talar med behöver knappast säga något, du finner svar och lösningar själv.

På detta ämne finns det många fler aspekter och jag nämner här och nu ytterligare en nämligen inställningen till chefsskapet. Som högre chef måste man ställa in sin  tankevärld på att någon av de underställda cheferna en dag gör ett karriärsprång förbi sig. På det nuvarande företaget eller i någon annat. Det ligger i sakens natur att de underordnade vill mera, vill upp och ta över. Denna kraft är i grunden något positivt för företaget. Makt mår bra av att vara utmanad och ifrågasatt. Det är liksom bränslet för dynamiken i ett företag. Och som högre chef kan man då välja att motarbeta eller medarbeta. Och det valet är enkelt. Duktiga underställda skall uppmuntras och hjälpas i sin utveckling. Att motarbeta lönar sig inte. Det gör bara mer ont när språnget så småningom kommer.