fredag 11 november 2011

Ledarskap – Värdekonflikter är värda mycket

Svenska chefer räds värdekonflikter! Cheferna kan inte hantera dem och därför vill man helst förneka eller glida undan dess existens. Cheferna är uppfostrade till att undvika värdekonflikter och istället söka samförstånd eller att gå runt konflikten och på något sätt manipulera fram en lösning.

Några exempel ur vekligheten. ”Lars gör kanske inte så mycket, men han behövs för den goda sammanhållningens skull.” ”Det finns inget som heter rätt eller fel, det finns bara olika sätt att tänka.” ”Det finns inga hinder, bara möjligheter.” ”Vi är som en stor familj utan konflikter.” ”Chefen, på måndag vill jag ta upp problemen omkring kaffeautomaten. Sorry, men på måndag finns det inte plats. Nästa måndag är mötet inställt. Men måndagen därpå sitter Lena ordförande, när jag är borta. Ta upp frågan då är du snäll.”

Värdekonflikter skall en chef inte fly ifrån, för värdekonflikterna behövs och framförallt behövs chefens tydliga ställningstagande, för det skapar företagskulturen. Den goda företagskulturen. Det ingår i chefens uppgift att göra egna moraliska ställningstaganden. Att fly från dessa är också ett ställningstagande, men det har inte med chefskap att göra. Dialog är ett viktigt led för att skapa den goda kulturen.

En värdekonflikt är inget hot. Hyllar man fritt tänkande hyllar man också värdekonflikter. För det fria tänkandet kolliderar alltid med andra värden och då har vi ”konflikten” där som beställning. Men det ger chefen en möjlighet att sätta de viktiga gränserna för vad som accepteras i hans/hennes företagskultur. Om chefen inte tar ställning flyter problemen ut i organisationen och blir en sörja till missämja och slitningar. Eller i värsta fall mobbning eller annan dålig kultur.