fredag 3 juni 2011

Ledarskap – Chefen drabbas av förståelse eller nya insikter?

Det är ofta när man är ledig som man som chef drabbas av nya insikter. Det kan vara när man har semester eller när man är på kurs eller till och med på natten när man sover. Omstöpande tankar brukar inte komma i dagern när man jobbar och är mitt uppe i smeten.

Även jag har drabbats av nya plötsliga insikter under mitt yrkesliv. Men när jag tittar tillbaka och värderar förefaller det vara en kvalitetsskillnad på insikterna. De förändringstankar som föds under en extern kurs är sällan hållbara. De har något av dagsländekaraktär över sig och saknar en djupare förankring i verkligheten. Får Du några nya idéer under en kurs så låt tankarna vila och mogna. De flesta kommer att försvinna av sig självt. Ta tag i den eller de idéer som fortfarande lever efter ett halvår.

När det gäller tankar som tränger på under semester eller annan långledighet är läget ett annat. De har säkert mognat inom dig under en längre tid och bara väntat på ett tillfälle att komma fram. Dessa tankar är värda att tecknas ner och utvärderas för att så småningom checkas av i förtroende med andra tillförlitliga. Klarar tankarna den första prövningen kan det vara dags att släppa små testballonger i organisationen.

När det gäller tankar som kommer om natten är de sällan omvälvande eller storartade. De svarar närmast mot de ”problem” som gäller just då eller som pockar på en snabbare lösning. En sak lärde jag mig efterhand. Kommer man under natten på något klokt gäller det att nedteckna funderingarna direkt. Annars är de med stor säkerhet borta ur minnet på morgonen. Kvalitet på dessa tankar? Ja, de var inte så illa. Ofta kunde jag i sömnen finna kloka lösningar som faktiskt höll i vardagen med.