fredag 7 januari 2011

Ledarskap – Usch för psykopatiska chefer!

En psykopat blir förvånansvärt ofta chef – Dessvärre! En psykopat är ingen försynt, tillbakadragen eller rädd person. Tvärtom, han eller hon vågar ta plats och uttrycka sin mening. En psykopat tar ut svängarna så långt det går, tänjer gränser och utmanar sin omgivning. En psykopat har hög självsäkerhet, men saknar självkännedom och har ingen självdistans eller förmåga att se på sig själv med andras ögon, och vederbörande känner inte ånger efter att ha sårat, eller förorättat en medmänniska. En psykopat är inte alltid lätt att avslöja – de är utåt mycket ämabla - och därför kommer han eller hon undan för det mesta, men lämnar många förvånade ansikten bakom sig när man plötsligt drar iväg till nästa chefsposition.

Jag tänkte idag ta upp två förhållanden som gör det plågsamt för medarbetarna i en organisation som har en chef med psykopatisk läggning. 1) En psykopatisk chef är oförutsägbar, 2) Och vederbörande är impulsiv. Dessa två faktorer gör det mycket svårt att vara en sådan chef underställd.

De flesta av oss människor, antingen vi är chefer eller medarbetare, är i många hänseenden ganska förutsägbara. Visst överraskar vi ibland omgivningen och till och med oss själva med att inta ståndpunkter som inte ligger i linje med det förväntade. Denna lilla egenhet gör oss dock bara till levande människor. Men när vi kommer till en psykopat är denna oberäknelighet och oförutsägbarhet snarare regel än undantag. Som underställd vet man aldrig i någon fråga vad chefen kan tycka och dessutom ändras uppfattningen ständigt. Därför är det svårt att som underställd skapa en bra företagskultur eller driva en fråga. Man riskerar ständigt att bli övergiven av sin psykopatiska chef, som älskar att vara manipulativ och svekfull. Som underställd kommer du förr eller senare att från olika utgångspunkter att tvivla på dig själv.

En annan besvärande omständighet är den psykopatiske chefens impulsivitet för att säga irriterbarhet och tom aggressivitet. När du umgåtts ett tag med en psykopatisk chef kommer du successivt att förnimma en obehaglig sida hos chefen. Du blir utsatt för chefens dåliga humör. Plötsligt och utan förvarning kan chefen byta sinnelag och går från närhet och vänlighet till att inta ett nedsättande och distanserad sätt att uppträda. Ja, ibland kan det förekomma aggressivitet och fysisk maktutövning. Du är helt plötsligt inte värd något ting överhuvudtaget. Ditt värde är lika mycket som en nolla i tomma mängden! Detta gör att du undviker att ta kontakt med din chef för samtal och rådfrågning. Du blir en solitär i din organisation. Som ständigt är rädd för att göra fel. Som underställd kommer du förr eller senare att från olika utgångspunkter att tvivla på dig själv.

Till dig som har en psykopatisk chef – Det är inget fel på dig. Men problem kan komma att uppstå. Dra medans tid är. Visst kommer din chef att sluta, men det kan ta lång tid, alltför lång tid. Du riskerar bara själv att drabbas av ohälsa. Och kom ihåg – du är inte ensam. Bra många i din omgivning har sett detsamma som du ser!