fredag 21 juni 2013

Ledarskap – Det gäller att kunna tolka rätt.

I januari månad 2013 gick i tv2 ett program i tre delar som hette Din opålitliga hjärna. Ett kul program som visade på att vi människor vill bedra och vi vill bedras. ”Varje dag ser vi saker som inte är, känner känslor som inte finns och hör ljud där tystnad råder. Lugn du har inte blivit galen, det är din hjärna som lurar dig.”

Det här påminner lite om chefen och medarbetaren som varit på kurs tillsammans. När de kommer hem och berättar om upplevelserna kan man knappast tro att de varit på samma kurs. ”Hjärnan arbetar hela tiden med att göra omvärlden så logisk som möjligt och läser därför in även sådant som inte är där.” Och som vanligt tolkar vi all information utifrån de erfarenheter våra sinnen gett oss tidigare.
För mig belyste programmen hur viktigt det är att man som chef inte fastnar i sitt eget inre. Det gäller att ta till sig hur andra tolkar situationer. Och försöka förstå varför andra säger som de gör. I förståelsen finns nycklarna till många problems lösningar eller till många utvecklingsinriktningar. Det handlar således både om nutid och om framtid. Men båda har sina rötter i dåtid och erfarenheter!
Det finns inga värre chefer än dessa besserwissrar som kan allt och som vet hur allting ska skötas. Ju sämre du är som chef desto mer vet du själv bäst. Därför behöver varje chef en ledningsgrupp eller motsvarande som kan spegla verkligheten. Öppet och ärligt. Alla chefer behöver arbeta med god input. När verkligheten bara finns i chefens hjärna är det fara å färde.