fredag 9 september 2011

Ledarskap - Ligg lågt om du vill göra karriär

Ligg lågt om du vill göra karriär. Kom inte oombedd med några tankar om förändring eller förbättringar. I vart fall inte om din chef är av det normala slaget. De flesta chefers vilja att kontrollera sin omgivning står i bjärt kontrast till medarbetarnas öppenhet, otålighet, utvecklingsvilja och kreativitet.

Jodå, jag har också läst många företags policydokument och visst står det i dessa högstämda ord om att alla idéer skall tas om hand. Visst står där om öppet sinnelag med mera. Men det är oftast bara ord utan innebörd. Verkligheten gäller alltid. Chefen vill ha kontroll, och lugn och ro.


Kreativitet förknippas ofta med opålitlighet och sådana egenskaper stensätter inte gången till avancemang. Chefer vill gärna ha människor lika sig själv i sin omgivning. Sådana som man förstår sig på. Och sådana som inte i något hänseende glänser med onödiga egenskaper eller som kan kasta skugga på chefens egenuppfattning om sin egen storhet.

Kreativa chefer eller chefer som vill ha idérika människor i sin omgivning är sällsynta. Är du en idérik människa får du göra ditt bästa för att maskera detta. Men ge inte upp hoppet. Stunden kommer när du behövs. Förr eller senare kan chefen komma att behöva nya eller annorlunda uppslag och tankar. Särskilt om styrelsen påkallar nytänk. Då vaknar chefen till och söker stöd, och kan du utan risk hålla dig framme.

Fast nu är det inte så ofta styrelsens tar några förändringsinitiativ. Det brukar främst vara fallet när företaget börjar gå dåligt, men det kan också ske smått överraskande vid andra tillfällen. Ibland för att testa ledningens beredskap och förmåga att tolka utvecklingen. Men huvudregeln är alltid ligg lågt till annat påkallas! Sköt ditt jobb efter bästa förmåga. Det finns egentligen bara ett tillfälle när man lugnt kan bortse från chefen och kila runt honom eller henne och det är när vederbörande är på fallrepet.