fredag 22 oktober 2010

Ledarskap – Hur sköttes frågan om chefsvikarie på din arbetsplats under semestern?

Många arbetsplatser har inte riktig ordning på vem som vikarierar för ordinarie chef under tex semesterperioderna. Särskilt vanligt synes det vara inom sjukvården och inom äldreomsorgen. Chefer går på semester, men varken personal, kunderna, växeln eller någon annan vet vem som vikarierar.

Detta förhållande bryter både mot gällande författningar, som gällande avtal. Det är självklart att de anställda skall veta till vem de skall vända sig vid problem. Än värre är att även kunderna drabbas. Ta en brukare eller anhörig inom äldreomsorgen som vill komma i kontakt med enhetschefen under semestertider. Ja, det kan ta upp till en dags flitigt telefonerande - kors och tvärs -innan någon i organisationen kan säga vem som vikarierar. Och denna stöld av andras tid är inte försvarbar. Så här får det bara inte gå till.

Hur man kan lösa vikariefrågan får bli ett annat inlägg; nu vill jag bara fokusera på att vikariefrågan skall ha en lösning och att den valda lösningen skall vara känd i organisationen och särskilt då i växeln!

Hur sköttes frågan om chefsvikarie på din arbetsplats i somras? Fanns det en känd lösning? Eller uppstod det problem? Bäste läsare, du får gärna dela med dig av dina erfarenheter oavsett om du är anställd eller kund!