fredag 19 oktober 2012

Ledarskap – Relation till styrelsen

Det är kul det här med diskussionen om att vara chef i ett privat företag eller chef i offentlig verksamhet. Mellan de båda lägren finns en ömsesidig misstro. Båda tycker att de har det svåraste jobbet.

Men när det kommer till kritan har båda lika svårt att komma med sakliga argument. VD brukar kort framhålla marknaden och vikten av att vara på tå. GD säger att det är mycket mer krävande att verka i en politiskt styrd verksamhet. Längre än så här kommer inte ”bevisen”. Och detta är inte särskilt fylligt. Men om det finns en skillnad, vari består den då? Jag tror skillnaden ligger i hållningen till arbetet eller snarare förutsättningarna för arbetet. Båda en GD och en VD utför ett arbete, men gör det från skilda utgångspunkter.

GD:n fyller en funktion och upprätthåller en tjänst. Han/hon skall vara lyhörd och följsam mot den politiska viljan. Jo, så är det även om det ibland förnekas. Och han eller hon skall se till att verksamheten håller sig inom ramarna. Man skall inte göra av med för lite pengar eller för mycket. Budgeten skall gå exakt ihop. Prestationen är inte det viktigaste. De viktigaste faktorerna är balanserad budget, lugn och ro i organisationen och att följa/tolka den politiska vinden/viljan. Självständiga myndigheter? Ack nej, vi har i praktiken ministerstyre. GD har en förvaltande roll. Men vart tog styrelsen vägen? Den saknar i praktiken både inflytande och betydelse. Den tillsätter inte ens GD:n. Det gör regeringen. Styrelsen är indifferent vilande ända tills det uppstår massmediala problem. Då kräver regeringen åtgärder. Annars skall styrelsen förstå att vara klädsamt tillbakadragen. Politiken skall styra!

VD:n har en delvis annan roll. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen, men enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Och i det sistnämnda ligger nästan alltid att uppnå vissa vinstkrav. Prestation blir således en faktor i högsätet. En VD skall inte förvalta, han/hon skall utveckla i jakten på att nå vinstkraven.  Det är alltså styrelsen som ställer krav på VD:n från olika utgångspunkter. Det skall finnas skriftliga VD-instruktioner och det är styrelsen som tillsätter och avsätter en VD. I ett privat företag måste styrelsen vara aktiv och ta ansvar för verksamheten genom kravställning på VD:n. Styrelsen skall vara allt annat än att var klädsamt tillbakadragen. Den skall vara en intern kraftkälla.

Och här har vi kanske skillnaden som handlar om styrelsen som kraftkälla. En svag styrelse ger en svag ledare (GD) och en stark styrelse ger en stark ledare (VD). Eller …?