måndag 15 september 2008

Fatta beslut, men var beredd ändra dig

Som chef har du fattat ett beslut. Vi bortser här och nu från innehåll och beslutsunderlag mm. Vi bryr oss inte heller om alla andra som berörs. Fokus nu ligger endast på dig och beslutet. Hur förhåller man sig som chef (eller direktion) till ett fattat beslut?

Ja, det kan kanske vara lite olika, men inte helt ovanligt är att i den första fasen i omedelbar anslutning till beslutet är vi lite tveksamma. Var beslutet trots allt rätt? Sedan börjar vi djupare att sätta sig in i beslutet och verkningarna. Vi söker mening åt det beslut som vi redan har tagit. I efterhand bygger vi således upp ett vetande som är till för att förklara och efterhand försvara beslutet.

Som chef hamnar man lätt i en cirkelform. Vi handlar för att försvara våra handlingar. Skygglapparna är på, och allt vi gör är enbart till för att ge mening åt tidigare steg! Visst kan man le åt en sådan beskrivning, men dessvärre är den alltför ofta sann. Många beslut får leva kvar och ställa till besvär trots att det är uppenbart för alla att nya beslut måste till. Ja, vissa chefer och direktioner är så styvnackade att verksamhetens existens kan äventyras.

Den enkla slutklämmen är - Som beslutsfattare måste du vara beredd att ändra ditt beslut när allt talar för detta.