fredag 27 februari 2009

Rätt energiläge ger framgång

På senare år har jag funderat över om framgång och energiläge på något sätt hänger ihop. Det verkar som om ett bra energiläge hos chefen sätter organisationen i rätt stämning. När jag ser på en del framgångsrika chefer i min krets eller i det offentliga livet så är det lätt att peka ut chefer med bra eller dåligt energiläge.

Problemet sitter i att definiera ett ord som energiläge. Kanske energiläge mest är en känsla som inte låter sig fångas i ord. För det är ju faktiskt så många gånger att redan när man kommer in i ett företag så känner man av energiläget. Förnimmelsen finns där redan innan man träffat en människa. Den sitter i atmosfären eller kanske i väggarna.

Chefer med ett bra energiläge är i normalläget lugna. Men de rymmer också doser av driftighet, uthållighet och en utåtvänd blick. Men i lugnet finns också en potential att handla snabbt när läget så kräver. De är också väldigt raka i sin kommunikation utan inlindande krumbukter. Människor med rätt energiläge spelar inte vardagsteater.

Men det mest kännetecknade är lugnet, som gör att andra lyssnar och tar till sig och kommer i rätt energiläge, dvs. intar viljan att göra något i samverkan med andra. När chefen har rätt energiläge infinner sig en aktiv trygghet hos medarbetarna.

I mina inlägg väljer jag oftast att tala om chefer. Och det beror av att ett ord som ledare i vardaglig tal lätt förknippas med strebrar, ytlighet, egotripp. Allt det som ligger fjärran från ett för företaget gott energiläge.

Sannolikt ligger begreppet energiläge nära vad vi brukar kalla personlighet. Men i så fall letar jag efter en beskrivning som täcker in denna tankevärld. Finns det någon i läsekretsen som i kommentar kan sätta ord och innehåll på ett bra energiläge så är ingen tacksammare än jag.

måndag 23 februari 2009

Time-outen är över

Så var time-outen över för denna gång. Jag kommer att uppta skrivandet och publicera ett inlägg per vecka. Tror denna måttliga frekvens kommer att passa mig bättre. I övrigt blir det inga förändringar. Jag skriver spontant och skall försöka hålla mig kort.

Det första inlägget efter min tremånaderspaus kommer att skrivas fredagen 27/2 2009.