fredag 12 februari 2010

Ledarskap - Hallå där mellanchef, var sitter problemen

Hallå där mellanchef – var sitter problemen - Över, under eller runt dig? Kunde väl tro det, mest problem har du med dina chefer. Tänk att det skall vara så. Vi har alltid mest problem uppåt i organisationen eller företaget. De anställda har problem dig, du har bekymmer med din chef och den högste tycker styrelsen utgör en samling stolvärmare.

Men är det om denna bild vi talar. Nej, och åter nej. Vid medarbetarsamtalen, i styrelserummet och vid utbildningar talar vi om en helt annan bild. Vi talar nedåt. Bilden är då att problemen tilltar nedåt i organisationen, när verkligheten egentligen är den motsatta.

Den här verkligheten för med sig två orimliga förhållanden. Uppifrån kommer det som pärlband krav, direktiv, etiska regler, värdegrunder, och kritik. Man handlar efter sin problembild. Och underifrån bryter man regelmässigt mot organisationens trafikregler. De anställda småskvallrar till högste chefen, mellanchefen spelar under täcket med styrelsen och den högste ställer sig in hos de stora ägarna eller motsvarande. Allt i enlighet med den andra bilden. Tala om dubbel obalans.

Hur bryter man ett sånt här förgiftat mönster, om man till exempel är en mellanchef? Ja, det kan man fundera på, för situationen är på gränsen till olöslig. Om man försöker ta upp saken med sin överordnade upplever han/hon det med största sannolikhet som ett obefogat påhopp. Situationen låser sig då snabbt, hur smidig man än är och hur man än gör. En uppenbar risk är att man som en konsekvens själv bli utpekad som problemet, med exkludering som följd.

Nej, situationen fordrar en annan taktik. Man måste söka likatänkande. För de finns i stort antal. Alla känner likadant. Men ingen vågar inte yppa något. Fixeringen uppåt och nedåt kan brytas genom samverkan i sidled. Kan ett antal personer på samma nivå sluta sig samman med gott uppsåt är det en god början. Kan man sen fördela tankevärlden så att alla specialiserar sig på en aspekt av saken är affären nästan i hamn. Sen är det bara att köra igång. Initialt blir motståndet direkt och stort, men när de överordnades tillplattningsteknik inte har verkan, så tvingas ledningen byta taktik - If you can ́t beat them join them. Ganska snart är organisationen mogen för riktiga och viktiga samtal.