fredag 14 maj 2010

Ledarskap – Chefen måste tänka positivt

Idag tänkte jag bli kortare än normalt för budskapet är lika enkelt som självklart – Chefen måste tänka positivt. Och handla positivt. Omtanke och positivism får inte bara bli ord i det personalpolitiska programmet. Det måste bli verkligheter i vardagen. Positivism skapar nämligen framtidstro.

Under de senaste årtiondena har det gjorts många omorganisationer och förändringar där alla har haft som utgångspunkt att leta problem och beskriva negativa situationer. Vi letar gärna fel när det är något vi vill ändra på, när vi istället borde leta reda på det som är bra och bygga vidare på detta - Använd det som är bra till att lyfta det som är sämre.

I organisationerna har vi som sagt varit alltför inriktade på att leta svagheter och ofta fastna i det negativa eller jobbiga. Vi kommer inte vidare och når liksom inte fram till att uppmärksamma det positiva. På så viss kommer negativismen att kväva positivismen. Varje förändring bidrar då till att sakta strypa företagets inifrån. Flertalet medarbetarna blir allt mer missnöjda och förpuppade.

Positivt tänkande har visserligen förordats av konsulter och författare i många år, men intresset från det vetenskapliga hållet eller från organisationskonsulter har varit klent. Positiv psykologi eller positivt organisationsarbete är förhållandevis nya fenomen. Men egentligen är det ganska självklart – man skall arbeta med styrkorna istället för med svagheterna. Och att göra detta fordrar ett positivt tänkande.

Ett positivt förhållningssätt hos chefen utgår från en positiv syn på sig själv. Men det utgår också från en positiv syn på företaget, och sina medarbetare. När jag skriver orden ”positiv syn på sig själv” skall det läsas som att snedstrecket, det vill säga relationen, mellan chefen/omgivning skall vara positiv. En chef i harmoni med sin omgivning har en positiv syn på sig själv. Dåligt företagsklimat är oftast synonymt med en chef som behöver utvecklas.