lördag 22 mars 2008

Varför en Chefsblogg?

På denna blogg kommer jag from juli månad 2008 att så gott som dagligen publicera några erfarenheter från mina fyra årtionden som chef. Jag hoppas det som skrivs skall engagera och stimulera, i stort och smått. Säkert skall du som är intresserad av ledarfrågor få näring åt egna tankar och eget handlande. I mycken ringa omfattning kommer jag att hänvisa till vetenskap eller teori. I denna blogg läggs tonvikten vid emperin och egna tankar.