fredag 27 april 2012

Ledarskap – Chef eller Ledare

Hej, idag blir det inget "normalt" inlägg. Jag nöjer mig med några enstaka ord som kanske stimulerar läsaren till eget tyckande.

Chef                                                        Ledare
Konkret                                                     Abstrakt
Kreativitet                                                Följsamhet
Frihet                                                        Lydnad
Resultatburen                                         Idéburen
Marknadsmässig                                    Politisk
Handling                                                  Ord
Helhet                                                       Falanger
Morot                                                        Piska
Tidlös                                                        Kulturprodukt
Responsburen                                         Egoburen
Söker lösningar                                       Vet svaren
Spanar förbättringsutrymmen             Ställer diagnos
Personalkontakt                                      Självuppskattning
Trivsel                                                        Policydokument