fredag 8 februari 2013

Ledarskap – UGL, kan det vara nåt?


Ledarskap – Ibland är det hopplöst i att få fram elitlag inom sporten även i stora kommuner. Men ibland går det bra i den minsta håla. Varför? Svaret är sannolik ett bra ledarskap eller i första fallet brist på ledarskap. I vart fall kan man inte skylla på spelarna eller tränarna. Ett medelmåttligt lag kan alltid vinna sin serie med rätt styrelse och ledare. Sådana som skapar rätt anda för tränarna och spelarna.

Långtidsplaner i all ära, men knepet ligger i att vinna nästa match. Vinner du inte nästa match hjälper inga långtidsplaner i världen. Varje gång jag hör en nytillträdd styrelse i en idrottsförening stolt berätta om de storstilade framtidsplanerna tar jag mig för pannan. Torgförda stora långsiktiga ord är en säker garanti för misslyckanden. Styrelsen skall låta de sportsliga framgångarna tala. Då får man sponsorer och publik. För styrelsen gäller det att skapa bra anda bland dem som gör jobbet, och sen ha en klar tanke hur man vill framtiden skall gestalta sig. När det gäller det sista är nog inte tanken det viktigaste utan förmågan att anpassa sig till rådande verklighet. Det vill säga att förstå den sanning som råder.

Nåja, varför skriver jag nu detta. Jo, UGL-utbildningar håller på att få en ny vår. Och för detta måste det varnas. I UGL-utbildningen övas ledarskap och kommunikation samt att ge och ta kritik. Utbildningen skall också ge kunskaper om det egna handlingssättet och om hur jag fungerar i gruppdynamiken. Detta kanske kan uppnås om man har skickliga kursledare. Och så är nästan aldrig fallet. Ledarna är oftast några misslyckade figurer som inte fungerar i arbetslivet. Jag tror inte det är kvalitet på mer än var tionde kurs. Resten är skräp som bara skapar oreda i deltagarnas sinnen. Men även med rätt ledare är det en hopplös kurs. Man kan inte rycka ut en chef och skicka på utbildning till bättre människa. Man måste alltid se till nivån över som sätter ramarna och kulturen. Skall man förbättra klimatet i företag bör man skicka hela ledningen eller styrelsen på kurs, och helst då någon kurs som har med verkligheten att göra.

Vill man utvecklas som grupp kan man lämpligen ta kontakt med ett idrottslag som håller på att idogt klättra i seriesystemet. Där har man något att lära ut. Det viktiga är inte vad spelarna eller tränarna har att säga utan hur styrelsen tänker och verkar och varför de gör som man gör. Och den viktigaste frågan att söka svar på är – Hur är deras människosyn? Den är med största sannolikhet inte behavioristisk. (Som UGL!)