fredag 28 augusti 2009

Ledarskap: Reaktivt chefskap är att ständigt titta i backspegeln

På en punkt är många chefer och organisationer ”proaktiva” och det gäller viljan och förmågan att sträva efter självlikformighet. Organisationer vill vara likartat uppbyggda efter tidens trend, och chefer skall säga och tycka ungefär samma saker. Vi söker det vi tror är rätt, med hänsyn till gällande kulturvärden, och vi söker gärna trygghet och gemenskap i likformigheten. Men när chefer och organisation funnit sin plats i likheten blir hållningen några år framöver mest reaktiv.

På många områden uppvisar chefer som sagt, ofta en reaktiv hållning, vilken är synnerligen bedövande. Reaktiva tankar skapar statiska organisationsvillkor och tillslutna positioner. En reaktiv chef vill ha tystnad och att alla medarbetarna skall lunka på i samma fåra. Chefen vet bäst! Medarbetarna skall inte tänka eller stå för något eget. Detta trots att vi vet att det är självständigt tänkande, olikformighet och brott som ger språng i utvecklingen.

En proaktiv chef älskar däremot respons och synpunkter. Att som chef ha en proaktiv hållning innebär förståelse för att vi alla bär ansvaret för våra egna liv, för företagets liv och för framgång och misslyckanden. Proaktiv uppfattning innefattar att kunna se våra resultat, beteenden och förmågor som produkter av våra beslut. För en chef gäller det att kunna vara förutseende, och ha lärt sig inse att problem kan komma. Proaktivitet är att successivt initiera förändring, istället för att reagera stort och uppblåst när det är uppenbart att något måste göras. Men om problemen ändå tornar upp sig skapar den proaktive chefen en ny målbild istället för att låta de gamla och förlorade målen skapa en reaktiv oro och depressiva tankar i organisationen. En proaktiv chef lever i nuet, men tänker främst på morgondagen.

Som chef får man absolut inte se sig som offer för systemet, eller att företagets resultat och förmåga enbart skulle vara en produkt av så kallade omständigheter. Chefen måste inse sin ansvar, och ta sitt ansvar i framgång och motgång. En bra chef tänker och "chefar" proaktivt. En bra chef skyller inte på andra.