fredag 2 september 2011

Ledarskap – Unga kvinnorna, särskilt de med barn, är goda chefsämnen

Jag läste för ungefär ett halvår sedan att arbetsgivarna vid anställning med mera fortsatt väljer bort unga kvinnor som har barn. Det är svårt för mammorna att komma tillbaka till arbetslivet efter en föräldraledighet. Och det var en förkrossande majoritet av företagen som uppgav sig tänka och tycka på detta sätt!

Denna inställning är katastrofal från många utgångspunkter. Idag väljer jag att bortse från s.k. jämställdhetsaspekter utan främst se saken från en strikt företagsekonomisk synpunkt. De skäl som de motsträviga företagen anger om kvinnorna– bristande engagemang, bristande flexibilitet, mycket ”vabbande”, ovilja jobba över; snart kommer den telning till, mycket familjeprat, mycket tänk på hemmafronten, rigida i semesterplaneringen med mera – är nog ganska lättviktiga. Alla skälen är tankeprodukter som fötts i och av en manligt begränsad tankekultur. De synes inte ha något att göra med vetenskap eller management i någon form. Eller tydligare uttryckt - Det handlar mer om tro än vetande.

Har företagen och organisationerna verkligen råd att välja bort en enastående kompetens? Min erfarenhet är att de unga kvinnorna är utomordentligt lojala och arbetsamma. Därtill kommer att de är kunniga och kloka. Många kvinnor som fått barn är utomordentliga chefsämnen. De har förmåga att hantera många problem samtidigt. Problem som ibland är lika oförutsedda som plötsliga. Unga kvinnor med barn har också en enastående förmåga att kunna se ett problem från många utgångspunkter och finna goda lösningar. De är inte lika aspektblinda som sina manliga kollegor. De är inte heller lika introverta och självupptagna.

Nej, företagen ute på hal is. Unga kvinnor med barn är en av företagets absolut viktigaste tillgångar. De representerar framtiden.