fredag 6 mars 2009

Egen tid

Det sägs ofta i råd till chefen att denna skall avsätta mer tid för sig själv. Och sannolikt menar man då mer tid på arbetstid. Och detta kan man väl ställa sig bakom om det gäller att använda tiden åt frågor som tillhör företaget och verksamheten. Men jag undrar om detta råd är den mest behövliga för en chef.

Istället bör man enligt min uppfattning göra allt för att minska chefens ensamhet. Man kan undra om det inte är fruktbarare att avsätta mer tid med andra såsom underställda eller ännu bättre med andra chefer. Det är i kontakten med andra som tankar och lösningar föds.

Jag brukar framhålla vikten av att t.ex. mellanchefer skaffar sig ett nätverk med likställda chefer utan att några överordnade är med. Denna mening är inte delad av alla och framför allt sällan av överordnade chefer. Men ytterst handlar det om den överordnade chefens egen rädsla, som denne måste lära sig bemästra. Underordnade chefer träffas inte för att undergräva sina chefers ställning utan för att själva bli verksammare chefer.

Att som högste chef ta initiativ till ett nätverk för sina mellanchefer m.fl. är en synnerligen god gest och en klok investering med kort pay off tid. Den som är ytterst ansvarig har en naturlig kärlek till att satsa på nya produkter och produktionsformer. Men minst lika viktigt är att satsa på utvecklade ledningsstrategier som främjar just samverkan och innovationer.