fredag 27 augusti 2010

Ledarskap - Chefer skall inte härska

Det är egentligen smått fantastiskt att vi efter snart tjugofem år med medbestämmandelagen idag har chefer som går på kurser i Härskartekniker. Egentligen är det än märkligare när man betänker att de frivilliga och demokratiserande företagsnämnderna började införas redan år 1946. I arbetslivet har vi således en lång tradition av framväxande samverkan att falla tillbaka på. Och så börjar vi på 2000-talet hylla dominans, själviskhet och enögdhet. Märkligt och farligt! Inget företag eller organisation överlever utan motiverad och engagerad personal.

Det är demokratifrågorna som i framtiden måste stärkas, inte patronfasonerna. Och med demokratifrågor menar jag inte löntagarfonder utan ökat vardagsinflytande som ger såväl ökad hälsa som ökad prestation. Alltså utövande av en bra chefsroll som ligger 180 grader tvärtemot härskarteknikerna.

Som chef skall man tjäna internt, det vill säga stödja medarbetarna och förstå externt, det vill säga vara insatt i marknaden. Att tjäna betyder inte att utöva feghet eller mesighet. Det betyder undvika friktion och söka bra förståelse. Om du chefar rätt kommer organisationen att följa din vilja utan härskartekniker. Genom att vara uppriktig och förklarande vinner du sympatisörer. Genom att vara uppriktig och förklarande vinner du också egen växande insikt. Du kommer då i ökad utsträckning att ligga rätt i dina beslut.