fredag 11 juni 2010

Ledarskap - Skall cheferna sitta samlade eller vara i verksamheten

Ett gammalt och kärt ämne att diskutera är vissa mellanchefers fysiska placering eller mera var direkt – Var skall chefen ha sitt kontor!

I de allra flesta fall är lösningen så självklar att ingen skänker frågan en tanke. Men inom vissa områden såsom handikappomsorgen, äldreomsorgen, gatukontoret, entreprenadverksamhet, byggverksamhet kan frågan ibland komma upp till meningsbyte. Skall tex en äldreomsorgschef sitta på sitt boende eller skall kontoret vara samlokaliserat med andra äldreomsorgschefer? Ja, det är frågan!

Hur är då positioneringen. Chefens hållning ät oftast att man vill sitta med sina kollegor för att kunna få stöd och råd i arbetet. En samlokalisering är också en arbetsmiljöfråga. Att vara chef är ensamt och ensamarbete skall minimeras. Dessutom vill man kunna få vara ostörd när man håller på administrativt arbete. Företaget brukar ha uppfattningen att chefen skall vara nära verksamheten, dvs. säga kunder och personal. Det är liksom det som är syftet med uppgiften. Den underställda personalen brukar så gott som alltid vilja ha sin chef nära och tillhands.

Så egentligen är läget solklart. Chefen skall vara i verksamheten. Argumenten för detta är mördande tunga. Och ändå är det mycket vanligt att chefer inom äldreomsorgen med flera ställen är samlokaliserade till en plats och oftast långt från verksamheten. Hur är detta möjligt? Ja, det frågar jag mig också.

Vid varje arbetsmiljöundersökning framkommer att personalen vill ha en närvarande chef. Detta förbättringsutrymme brukar bli högt rankat. Samma säger kunderna. Man vill kunna hitta någon att framför sitt beröm eller klagomål till. Ändå låter vi cheferna fly sin arbetsplats till förfång för verksamheten. Tråkigt!

Men om man är platschef på tre ställen hur skall man göra. Enkelt, man fördelar sin tid mellan de tre ställena. Man lägger i vart fall inte 80% av tiden på ett fjärde gömställe. Svårare än så är det inte!