fredag 22 januari 2010

Ledarskap - Mellanchefen sitter på en massa kloka förslag

Det finns knappast någon i ett företag eller organisation som sitter på så mycket idéer och utvecklingsuppslag som en mellanchef gör. Men vad skall hon eller han göra med sina alla sina tankar? Gå till förslagslådan? Knappast, förslagslådan, om den finns, är till för de underordnade. Var går man då? Till sin chef – Ja, i den bästa av världar. Men om den överordnade chefen inte är av typ den generösa läggningen. Vad gör man då? Svaret är ingenting. Flertalet mellanchefer bär på en otal kloka tankar som aldrig blir omhändertagna och kultiverade. De ligger i träda år ut och år in. Slöseri får man nog säga.

Att komma med nya idéer i moderföretaget skapar sorgligt nog irritation hos såväl den enhet man verkar vid som på andra enheter. Det etablerade har inte intresse för sådant som ligger utanför deras fokus. Men det viktiga i ett företag är att aldrig låta verksamhet och organisation stagnera och bli statisk i förhållande till dess marknad, - Ja, i förhållande till dess omgivning. För framtiden ligger i det nya utanför dagens marknad.

Det man generellt kan säga är att chefer högre upp i rangsystemet har lättare att förstå långsiktigheten och behovet av nya tankar. En ansvarskännande högre chef inser att det är bättre att idéer får prövas och växa intern än att de hamnar företagsexternt, där de efterhand kan bli till konkurrerande verksamhet. Därför gäller det att skapa interna kanaler i moderbolaget för nya tankar och att uppmuntra till nyttjande.

Den stora knäckfrågan när det gäller företagsinterna kanaler för nya idéer är om man skall följa tjänstevägen eller om man skall ha en fri fil upp till högre beslutsperson. Detta beror nog av kulturklimatet i företaget. Verkligheten tyder oftast på det senare. Det behövs en fristående fil, inte minst ur sekretessynpunkt.

Så vad företag och organisationer, särskilt de offentliga, borde verka för, är en större öppenhet för nya tankar, men även att forma rutiner för hur man som enskild skall gå tillväga när man drabbas av en ny spännande tanke. Släpp loss framförallt mellanchefernas stora kreativitet. Det tjänar företaget på!