fredag 11 januari 2013

Ledarskap – Ett ovärdigt sätt att bli populär på


Om man som chef snabbt vill höja sin popularitet så kan man fraternisera med personalen ett par nivåer lägre. Att umgås förtroligt, och förbrödra sig med första linjens personal ger snabba pluspoäng åtminstone i ett kort perspektiv. Man blir jättepopulär och man blir betraktad som en i chosefri person och en hyvens chef.

Men om det är så är väl allt frid och fröjd, eller? Nja, så enkelt är det inte. En chef skall självklart röra sig i hela organisationen och tala med alla. Så långt är det uppmuntransvärt. Men om den högste chefen genom sina besök och genom sitt uppträdande desavuerar mellancheferna börjar det osa katt.

När den högste tar med sig frågor och problem och börjar leverera svar direkt utan kontakt med mellanleden så börjar det bli besvärligt. Om sen högste också flamsar omkring, skämtar och skojar samt lägga armarna runt personalen börjar det bli farligt.  Nu har förbrödringen passar en olämplig och otillåten gräns. Man sätter mellancheferna på undantag och underminerar deras vardag. Mellanchefsauktoriteten går snabbt mot noll. Och därmed arbetsglädjen.

För om du som mellanchef har en hållning som allt emellanåt punkteras av den högste blir din situation ohållbar. Om du ger ett direktiv som inte faller alla på läppen så tar dina underställda bara upp med den högste och så blir det på något annat sätt. Och resultatet blir sannolikt sämre.  

Vad att göra? Tala med den högste? Nej, det går inte. Förstår han eller hon inte det olämpliga i ett sådant uppträdande av egen kraft, finns det inte mycket som talar för ändring när man får det påtalat. Tvärtom, det förvärrar bara situationen. Den blir mer av den galna varan.

Nej, som mellanchef får du antingen bita ihop, eller dra. Det brukar hjälpa om man som mellanchef får lasta av sig till en kollega i samma situation. Man blir då varandras stöd. Då kan man uthärda ett tag. Men verkar den högste cementerad är det bara att dra. Annars far du illa.