fredag 23 mars 2012

Ledarskap – Våga utanför mallen

Att våga tillhör chefens stora utmaning. De bästa lösningarna ligger inte alltid i det gamla vanliga tankesättet eller innanför tillämpande mallar och praxis. Chefer får aldrig bli för konfor­mistiska i utvecklingsarbetet eller i rekryteringar. Företagen behöver medarbetare som är opportu­nister och det behövs lite tokiga tankar. De stora sprången ligger inte innanför den vita cirkeln. Kanske inte ens utanför, utan snarare ovanför.
 
Att våga och lyckas eller för den delen misslyckas är en del av arbetslivet. Ett misslyckande får inte ses som något bortkastat. En utebliven framgång ger erfarenheter som företaget kan ha nytta av i ett senare skede. Om idén inte var helt vansinnig från början så kommer tiden med stor sannolikhet ifatt den.  
Grovt kan man säga att medarbetarna kan 1) lyckas, eller 2) aldrig lyckas/misslyckas, eller 3)misslyckas. Punkt 2 är närmast liktydigt med att inget göra. Det betyder bland annat att man som chef inte bara kan premiera dem som ald­rig misslyckats, för det kan faktiskt betyda att medarbetarna aldrig vågat eller gjort något utöver det vanliga. De flyter bara med. Det man som chef i praktiken då gör är att låta organisationen  bli till en frusen kedja.
Så några snabba ord om rekryteringarna. Många chefer letar efter den perfekta CV:n i tron att man därmed får den perfekta medarbetaren. Sökandet efter det bästa blir därmed det godas fiende. Ibland kan det behövas medarbetare som inte har en bakgrund som alla andra på enheten. Någon som hämtat sina erfarenheter och kunnande utanför de etablerade och fina skolorna. Den interna företagskulturen mår bara bra av utmaningar.