fredag 6 maj 2011

Ledarskap – Sök dig till rätt chef

Jag har varit inne på det tidigare, och det är lätt att säga, men ack så svårt att genomföra många gånger – Välj din chef med omsorg. Att jobba under fel chef kan vara förödande för dig på många sätt. För egen del har jag avstått från att arbeta med chefer som stjäl energi från omgivningen, eller som har en psykopatisk eller narcissistisk läggning. Inte heller har jag velat vara i närheten av överordnade som haft en negativ inställning till successivt förändringsarbete. Jag har velat jobba med chefer som ser och vill ha resultat i form av bra fungerande verksamhet, nöjd personal och utveckling.

Att som chef jobba under fel chef kan vara förstörande på många sätt. Dels får man inte i vardagen det stöd och den uppmuntran som alla chefer behöver av sin överordnad, dels skolas man i en miljö och tänkande som är långt ifrån optimalt och dels får man inte den support som behövs för att kunna fortsätta sin karriär. Vill man klättra vidare på chefsstegen behövs det personer som lägger ut goda ord.

Mot denna bakgrund skall man från tid till annan ställa sig frågan om man har rätt chef. Svarar man nej på denna fråga eller känner sig tveksam finns det all anledning att höja handlingsberedskapen för byte av chef. Eller tydligare uttryckt – du får byta jobb. För det händer sällan eller aldrig att man lyckas få iväg sin inkompetente chef! Till sist, var proaktiv och sök upp chefer och arbetsmiljöer som du passar in i din tankevärld.