fredag 25 maj 2012

Ledarskap – Chefen undercover

Teveprogrammet ”Chefen undercover” är den svenska versionen av brittiska ”Undercover boss”. Och man kan inte förneka att i både den svenska och i den brittiska upplagan förvånas man av hur överraskade cheferna blir av att möta verkligheten. Visst blir medarbetarna också överrumplade när sanningen avslöjas, men det verkar ändå vara så att cheferna får de största aha-upplevelserna. Chefen verkar normalt inte ha en susning om den verklighet som han/hon basar över.
Och detta skarpa faktum har jag i all blygsamhet lyft fram i mina spalter många gånger. Det är förstås viktigt och nödvändigt att chefen kan verksamheten! Hur skall man annars med framgång kunna leda den?

Som chef måste man ständigt se på vad som fungerar eller inte fungerar i företaget, ta reda på varför det fungerade eller inte fungerar, och sedan bygga vidare på beprövade principer eller göra nödvändiga korrigeringar. Det man inte skall göra är att sticka huvudet i sanden eller gömma sig högst upp i pyramiden. Den information man får som högste chef blir då alltför silad och tillrättalagd.

Men måste man gå under cover för att få insikt? Ack nej, det räcker med att helt öppet hänga med i det verkliga jobbet under några veckor. Om du som chef ger medarbetarna förtroendet att få ta hand om dig en tid kommer de att löna dig med mycken info om allt som kan bli bättre. De kommer inte att försitta tillfället. Vinner du sen deras tillit kan du till och med få sådan info som normalt är väl förborgad i det lilla arbetslaget. Som till exempel vilka chefer och arbetsledare eller annan personal som inte fungerar!
Även om du hänger med helt öppet på fältet kommer du som chef att få så mycket information att du nästan drunknar och inte vet i vilken ände du skall börja.  Men oftast handlar det inte om radikala förändringar. Nej, sådana avskyr medarbetarna. Istället handlar det om vardagsrationaliseringar. Att ständigt bli bättre och att ständigt se till att trivseln ligger på topp. Och det senare handlar mindre om pengar och insatser utan mer om vikten av goda relationer i företaget. Och där är du som chef som är en frontfigur. Och genom din lyckosamma pryo har du nu all möjlighet att bygga vidare på din investering i goda relationer.

När det gäller vardagsrationaliseringarna är de enkla – förstå vad personalen sa och genomför sedan detta. Det handlar om små investeringar, som dock ger många procents rationalitet och återbäring varje år.