fredag 18 september 2009

Ledarskap: Det saknas chefsstöd.

De anställda tar makten och klagar bort chefen. Detta händer i många företag och organisationer. Till exempel kan en medelstor kommun, helt i onödan, omsätta minst tio chefer om året. Visst är bra med omsättning, men det måste finnas en balans mellan företagets intresse, den enskilde chefens intresse och personalens intresse. Personalen i arbetslaget kan inte ges monopol på att frambringa chefsbyten. I vissa kommuner och företag kan man se hur en organisatorisk enhet kan byta chef uppåt en gång per år. Alla blundar, och ingen gör något åt det! Den olyckliga situationen tillåts fortlöpa år efter år.

De framprovocerade chefsbytena är självklart olyckliga för den som berörs, men de skapar också en stor oro bland andra chefer i företaget. En oro som tär på alla chefers vilja och förmåga att utöva sitt ledarskap. Organisationen förlorar sakta och successivt spänst och utveckling.

På många håll är chefsuppdraget idag ganska väl beskrivet. Det finns nedtecknad vad företaget väntar sig av chefen. Men hur chefandet skall gå till är sällan eller aldrig berört. På vilket sätt skall chefen gå tillväga vid upplevda problem? Det är så att många organisationer idag har ett dåligt utvecklat stöd för sina chefer. Uppdraget är som sagt tydligt beskrivit, men chefsstödet är sällan eller aldrig definierat.

Varför? Ja, det har (om än felaktigt) inte betraktats som nödvändigt. En bra chef reder sig självt – men så är det inte. Chefer om någon behöver stöd och backup. Ett annat skäl kan vara överordnade chefers ovilja att ”ta i problem”. Därför att i samma stund som problemet beskrivs för en överordnad blir denne också delaktig i det som händer eller kommer att hända. Den överordnade chefen får sina frihetsgrader beskurna och kan inte längre lika lätt två sina händer. Har man som överordnad en överdriven oro för att rädda och skydda det egna skinnet är det alltför ofta en tillämpda hållning att inget vilja veta.

Det må vara hur det vill med orsakerna – men faktum kvarstår – för verksamhetsutvecklingens skull måste chefsstödet i organisationerna utvecklas.