fredag 18 mars 2011

Ledarskap – Några ytterligare ord om mobbning

Jag sa i ett tidigare inlägg att trots mer än tjugofem års kamp mot mobbningen har det inte blivit bättre i arbetslivet. Snarare tvärt om. Det som med åren har blivit tydligare är att bakom mobbningsproblemen finns en misslyckad chef. En person, ofta med tyranniska och diktatoriska egenskaper.

Det som har blivit sämre i arbetslivet är möjligheterna att lösa problemen. I takt med att försäkringskassan ändrat attityd till de sjukskrivna och i takt med att företagshälsovårdens inflytande har begränsats så har problemen blivit svårare att hantera på ett bra sätt. För femton-tjugo år sedan kunde inblandade parter söka orsaken till problemen det vill säga chefen, men denna verklighet är helt borta idag. Nu gäller det att ”hjälpa” offret, det är han eller hon som är problemet. Det handlar numera sällan om arbetsplatsen utan om offrets personliga egenskaper. Offret står helt utan reellt stöd i sin situation.

Några forskare talade om en sammansvärjning där arbetsgivare, kollegor, företagshälsovård och andra medverkar i mobbning i en "samförståndets kultur". Och i denna iakttagelse kan man bara hålla med. Ett gäng av människor som alla söker kvasilösningar på problemen. Den som mobbas kan inte på egen hand stå emot sammansvärjningen. Den så kallade hjälpen blir en dubbel börda för den enskilde. Offret ser hur mobbaren får hjälp i sin förtyckande verksamhet.

Forskarna vill skapa en ”oberoende instans som kan undsätta offren och driva en rättslig process så att tillämpningen av gällande lag skärps”. Man tänker sig då att arbetsmiljöinspektörerna kunde vara lämpliga för att sköta detta uppdrag. Det är väl lite av att slå in öppna dörrar och fel dörrar. Detta ansvar har redan arbetsmiljöverket. De skall vara sakliga och opartiska i sina ställningstaganden. De rättsliga processer som måste till sköts nog bäst av personalorganisationerna. Det man kan hålla med forskarna om är det behövs ett uppvaknade och en skärpning från både arbetsmiljöverkets och fackens sidor. Man måste bättre se till offrets intresse och situation. Både för det aktuella offret skull, som för de offer som följer om man inte riktar in kritik och åtgärder på källan, det vill säga den undermåliga chefen.