fredag 29 augusti 2008

Följ reglerna

I alla organisationer finns skrivna och oskrivna regler hur vi skall uppföra oss. När vi bryter mot dessa händer något. Aktuella exempel är när en sjukvårdspersonal på eget initiativ la ut operationsbilder på nätet. Då blev vi upprörda och uppmärksamheten i media blev stor!

Andra regler kan vara att vi inte tar med oss husdjur till jobbet. Att vi inte fikar på tjänsterummet. Att vi parkerar på anvisade platser. Ja, det finns många regler som man förhoppningsvis gemensamt kommit fram till på arbetsplatsen. Regler är naturligtvis till för att följas.

Det svåraste och mest förödande som kan ske är när chefen själv inte följer de regler som hon eller han varit med och tagit fram. Chefen parkerar sin cykel eller bil där det passar denne. Chefen tar med sin hund och både chefen och hunden fikar på rummet.

Alla kan göra fel. Men det är inte Chefsaktigt att medvetet bryta mot det gemensamma. De får konsekvenser såsom att personalen gör ett släpp i sin tillit till chefen. Det finns en viktig regel - Chefer måste följa regler!

torsdag 28 augusti 2008

Nödvändiga Utbildningar

När vi talar utbildningsfrågor glömmer vi ofta bort två viktiga områden nämligen Hjärt- och lungräddning (Första hjälpen) samt Drogproblematiken. Utbildningar kostar pengar i form av tid och andra direkta kostnader. Men en investering i dessa två områden betalar sig över tid på ett eller annat sätt.

För vissa grupper är utbildningen närmast att se som obligatorisk och det gäller omsorgs- och omvårdnadspersonal i kommunerna, samt personal anställd i landstingen. Tänk en tjänstebil med landstingspersonal som inte kan ge första hjälpen? Hur skulle det se ut!

När det gäller Hjärt och lungräddning är det inte så svårt att hitta kompetenta utbildare. Vid problem - Fråga på din företagshälsovård. De har kontakter. Detsamma gäller i fråga om drogproblematiken. Men här har företagshälsovården oftast egen kompetens.

När du som chef ändå är inne på den skadeavhjälpande och skadeförebyggande sidan kan det också finnas skäl att skaffa brandsläckare till bilarna och helst också första hjälpen utrustning iform av kudde eller liten låda. Med lite tur kan ditt försäkringsbolag vara behjälplig i denna del.

onsdag 27 augusti 2008

Förbjud Informatörer

Som chef vet man många gånger minst vad som tilldrar sig i företaget. Alla andra kan känna till olika vindar och företeelser, men inte chefen. Då är det bekvämt (men inte bra) att ha s.k rapportörer.

I alla organisationer finns det personer som gärna bär fram information till chefen. Visst är det en fördel att som chef tidigt få nys om olika förhållanden, men i så fall skall de ske öppet (eller via facken). Sladder skall man som chef inte befatta sig med. Jag lovar att den chef som har ett system med gunstlingar, som dolt lämnar upplysningar och underrättelser, kommer att få besvär av eller med dessa relationer så småningom.

Som chef har man svårt att avstå när man "erbjuds" svåråtkomlig info, men trots det måste man bemöda sig om att inte ta emot densamma. Istället skall man ta fram tydliga och kända regler för umgänget i organisationen. Sladder får som sagt normalt aldrig tas emot. Det finns dock några få undantag från förbudet och dessa måste man som chef tala med sin organisation om. Det gäller bl.a. mobbning, stölder, och drogproblem. Sådana omständigheter sätter sladderförbudet ur spel och berättigar tips till chefen.

tisdag 26 augusti 2008

Chefer måste synas

Jag undrar om det finns något mer verkningsfullt i en organisation än att chefen är synlig. Visst kan företag vara stora och visst kan det finnas olika svårigheter. Men invändningar förtar inte nödvändigheten av att cheferna syns.

Att enhetens chef dagligen skall synas torde väl vara ställt över all diskussion. Men även högre chefer måste visa upp sig. Det borde vara närmast självklart att alla chefer skall visa intresse för hela verksamheten och inte sitta och gömma sig i tornet.

Jag har sagt det många gånger och fortsätter att upprepa mantrat - Chefer måste ta sig tid och prata med sina medarbetare på olika nivåer och platser. Att bli sedd och bekräftad av en chef betyder ofantligt mycket. Kan chefen sen komma ihåg namnet på medarbetaren och kanske till och med fråga något om barnen, ja då är verkan än större. Du som är chef - Kliv ur tjänstemodulen och våga möt verkligheten.

måndag 25 augusti 2008

Veckomöten

Som tidigare sagts, veckomöten eller motsvarande finns på många tjänsteföretag och organisationer. Mestadels är mötena fullständigt värdelösa. Antingen håller chefen hov med sitt introverta pladder eller så ser deltagarna med kolerisk blick framåt och berättar vad de skall göra i den stundande veckan.

Mötena är pga utformningen helt meningslösa. Om man åtminstone hade berört vad man har gjort under den gångna veckan skulle väl mötena kunna fördras. Då hade deltagarna i vart fall tvingats att visa på någon form av produktion. Som många av veckomöten nu är konstruerade blir de bara drömscenarier. Alla vet att det som sägs inte blir gjort, men man spelar med i föreställningen.

Om man istället gör om veckomötena till kreativa rum så kan det börja sprudla. Då lämnar man pladdret och målet att upprätthålla den egna självbilden eller chefens självbild och börjar istället att se mötesdeltagarna som samtalsparners. Man nyttjar den smalade kunskapen och kreativiteten.

De finns några risker med en sådan förändring. Mötena kan bli lite väl långa. Men det är bara att sätta upp snäva tidsgränser. Om två personer kommer in i ett "samtalsflyt" får de helt enkelt stanna kvar på egen hand. En annan risk är att ett problem eller lösning väcker nya tankar och så spårar man från ämnet! Men ytterst handlar det bara om gruppdisciplin.