fredag 16 september 2011

Ledarskap – Ställ rätt frågor vid din egen anställningsintervju

En anställningsintervju är inte bara till för att arbetsgivaren och chefen skall bilda sig en uppfattning om de sökande. Intervjun är minst lika viktig för den aktuella personen. Han eller hon måste också bilda sig en uppfattning om arbetsplatsen och framförallt om chefen. Vissa arbetsplatser eller chefer är så usla att man som arbetstagare bör hålla sig därifrån. Långt därifrån! Information om detta kan man få vid anställningsintervjun!

När du blir kallad så börja med att noga med att läsa annonsen. Är denna glättig eller ”gåpåig” i så motto att företaget söker en superperson som inte finns eller om man målar upp fantastiska framtidsmöjligheter har du fått en tydlig varningssignal. Titta sen på brev och kallelsen som du fått. Hur är dessa utformade? Känns tonen bekväm eller?

Så når vi fram till intervjutillfället och inför detta skall du vara förbered. Inte bara för att svara på arbetsgivarens frågor utan främst för att du själv skall ställa eller ta upp relevanta frågeställningar. Utöver ett antal kontrollfrågor skall du ha minst en oväntad fråga. ”Hur är medelåldern i styrelsen”. ”Finns det betalningsanmärkningar hos kronofogden”. Fråga om personalomsättningen. Fråga om chefsomsättning. Fråga specifikt om den aktuella tjänsten. Är den en katapult? Har man arbetsplatsenkäter? Vad säger dessa? Hur ser sjukskrivningsstatistiken ut? Hålls det några avgångssamtal? Vad säger dessa? Finns det ett introduktionsprogram? Vem blir min mentor? Kan jag få träffa honom eller henne. Det finns massor av relevanta frågor att ställa. Sen får stunden avgöra vad som är lämpligt att ta upp. Men innan du signerar ett avtal bör du ha ställt många granskande frågor. Det vinner du själv på i längden!