fredag 9 mars 2012

Ledarskap – Se till att semesterplaneringen blir klar i tid

Jag undrar om det finns något som skapar så mycket oro i en organisation som en kraftigt försenad semesterplanering.  De anställda vet inte när de får semester och de kan inte planera resor med mera. Försenad semesterplanering skapar diken mellan ledning och medarbetarna. Och det är du som chef som är ansvarig. Du kan inte skylla på någon semesterplaneringsgrupp eller något annat. Du skall se till att planeringen blir gjord och förhandlad inom utsatt tid.

På nästan alla företag finns det överenskommelser om semesterns förläggning. Men det finns många olika utformningar och tillvägagångssätt. Den viktigaste punkten är att det finns bestämt datum när medarbetarnas önskemål om semester ska vara inlämnade. Och den andra viktiga och helst kända tidpunkten är när planeringen skall vara klar.
Enligt många avtal skall semesterplaneringen vara klar den 15/4 och praxis i övrigt är färdig planering senast den 1/5. Men ändå finns det arbetsplatser som inte ens den 15/5 har fått fram någon ordentlig semesterplanering. Och det är förståeligt om medarbetarna då gnyr och gnäller. Och är arga. Regeln är enkel – Börja i tid, så blir du klar i tid! Gärna långt före 15/4!!