fredag 17 februari 2012

Ledarskap - Byråkratin är på väg tillbaka

Hurra! Byråkratin är på väg tillbaka! Vad menas? Under dryga två decennier har vi ju monterat ned pyramiderna. Eller? Ja, det sägs så i det offentliga samtalet och på mängder av organisationsutbildningar. Men hur ser det ut i verkligheten? Är inte våra företag och organisationer idag mer byråkratsikt uppbyggda än någon gång förut? Jo, jag vill tro det. Och dessutom håller det på att bli än mer byråkratiska vad tiden lider.

Antalet kontrollsystem i våra företag har ökat. Antalet chefer är inte mindre nu än tidigare, tvärtom! Aldrig har vi haft så mycket standardiseringar och regler som nu. Aldrig har prestationen varit så noga reglerad som nu. Allt skall ha en prissatt arbetsorder. Aldrig har punktligheten var så fokuserad som nu. Aldrig har vi haft så mycket tidsmätning och löpande band som nu. Aldrig har vi hat så mycket mål som nu. Aldrig har vi hat så mycket struktur och beskrivna rutiner som nu. Detta är verkliga hårdfakta, men det talar vi inte om. Istället talas det om diffusa inflytande, medbestämmande, etik, värdegrunder med mera. Men detta är mestadels bara prat utan koppling till arbetslivets alltmer strukturerade villkor. Vi döljer den krassa utvecklingen bakom en massa tomma ord.

Men kan man se något positivt i byråkratins återkomst? Ja, jag hoppas det, för grundtanken med den byråkratiska organisationen var att skapa bra resultat. Och dessutom konkreta resultat. Produktionen stod i centrum. Man kan ju därför hoppas på en tyngdpunktsförskjutning från de tomma symbolhandlingar till konkreta handlingar som stärker produktionen. Det viktigaste är inte att produktionen är väl beskriven utan att den är väl fungerande. Så gärna byråkrati, men utan alla tomma floskelord. Som det var på femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Hurra för den gamla tiden!