fredag 30 september 2011

Ledarskap – Ibland händer det oväntade

Ibland händer det oväntade, företaget drabbas av en attack i media. I tidningar och teve kan företagets omnämnas i mindre smickrande ordalag. Uppgifterna kan vara sanna eller falska. Det saknar betydelse. I och med publiceringen är skadad på sitt sätt skedd.

Regel nummer ett för en chef är – ta hjälp av utomstående. Gärna expert på kriskommunikation. Regel nummer två - handla eller tala inte i affekt. Regel nummer tre- fly inte men ta tid på dig och tänk igenom svaren. Följer man dessa tre grundregler är chanserna stora att man tar sig ur situationen utan att någon större skada.

I mitt eget arbetsliv har jag vid några tillfällen mer eller mindre oförskyllt hamnat i situationer där verksamhet kritiseras offentligt. Vid dessa tillfällen har jag lagt mig vinn om att förklara hur jag ser på saken. Jag har gjort det till media, till kunderna och internt. Min hållning var alltid att ”spela” på min planhalva. Det vill säga, jag sa det jag ville ha ut och lät mig inte styras av andra budskap. Det kan vara svårt när man får direkta frågor, men då får man svara ärligt och sedan snabbt glida över till sitt eget budskap. Undvik att gå i polemik eller ta debatter. Det leder inte till något gott. Och framförallt var ärlig. Nödlögner är alltid förbjudna. Hur man än vrider och vänder sig kan man inte bortse från att publicitet i grunden är något positivt. (Även om det inte känns så när man står mitt i stormens öga)