fredag 20 augusti 2010

Ledarskap - Chef, investera inte din prestige i förändringen

När det görs organisationsförändringar i företag och organisationer byggs det oftast in prestige i organisationsfyrkanterna. De allra flesta förändringar görs under ett visst motstånd från några berörda och den som har ansvaret för ändringarna får känna på en del kalla vindar. Och då är det lätt att låsa upp sin egen syn och fastna i fyrkanterna och kanske till och med bli aspektblind. Motståndet skall bekämpas och saken drivas igenom till varje pris – och när ändringen är på plats är den - i dina ögon - det bästa som gjorts på denna jord.

Visst kan man göra omarbetningar av en organisation utan något större motstånd, men det fordrar att man har en motiverande startsträcka, och till detta finns det inte alltid tidsutrymme. Nej, de flesta ändringar görs under motstånd i olika usträckning. Men då skall man komma ihåg att i motståndet finns information som kan vara nyttig och användbar. Om än inte för stunden, så i framtiden. Bind därför aldrig upp din prestige i en organisationsförändring. Det finns i redan startläget en skara andra lösningar som är bättre. Du har bara inte sett dem (ännu)! Lyssna kontinuerligt på de synpunkter och förbättringsförslag som kommer. Det gör bara saken bättre!

Ett annat sätt att bättre nå framgång är att genomföra små successiva förändringar - istället för uppslitande stora ändringar. Då vinner du minst tre saker. Det blir inget eller litet motstånd, och du får en fungerande vardagsrationalisering. Och du hinner tänka över alla synpunkter som kommer dig till dels.