fredag 25 juni 2010

Ledarskap - Ny som chef, tideräkningen börjar inte med dig

”Det har tidigare dessvärre saknats en övergripande utvecklingsplan för företaget som visar på bolagets långsiktiga mål och visioner. Nu har vi tagit fram en sådan. Och nu skall vi lämna det gamla bakom oss och blicka framåt”, säger den nye Direktören och ler självbelåtet. Tillåt skribenten av detta inlägg att känna tvivel inför ett sådant uttalande.

Jag känner inte tvivel inför att det tas fram en utvecklingsplan eller att man vill blicka framåt; nej jag känner tveksamhet inför hållningen att det skulle föreligga en underlåtenhetssynd. Som chef kan man bara ta ställning till behoven i sin egen tid och framåt. Man skall inte döma historien. Att så göra är en politisk hållning. Politiker älskar att lägga ansvaret för dagens problem på tidigare ansvariga. Det är ett sätt att göra sig själv ansvarslös.

Alla åtgärder som görs i ett företag skall bedömas utifrån sin tids värderingar och möjligheter. Och de som tidigare var satta att leda verksamheten var på intet sätt dummare än dagens ledare. De gjorde förstås sitt bästa för företagets bästa, och var nog så kloka. I annat fall skulle företaget sannolikt inte ha funnits idag!

Nej, en ny chef skall förstås känna ödmjukhet inför både som varit och det som kommer. Att klandra det gamla är att klandra alla de medarbetare som varit med och byggt upp verksamheten. Det gäller att som chef förstå sin roll och oftast sin korta position i företagets historia och framtid.

Men finns det några mera konkreta risker utöver en etisk utgångspunkt om vad som är lämpligt eller olämpligt? Ja, det finns det. När chefen lyfter en ventil för ansvarslöshet sprider sig möjligheten som en löpeld i företaget. Man kan alltid med chefens goda minne skylla uppkomna problemen på det tidigare. I företaget fixerar medarbetarna sig mer på orsak och bakgrund än på lösning. Ett reaktivt synsätt smyger sig lätt på.

Utveckling innebär att den gamla kartan inte fungerar längre och att någon nytt måste till. Det är en naturlig process i ett företag. Man får understundom ändra sin bemanning, sin organisation, sina produkter - Inget konstigt med det. Men behovet av ändringar är inte detsamma som att man tidigare var aningslösa eller handlingslösa. Tideräkningen börjar inte med den nye chefen.