fredag 18 februari 2011

Ledarskap – Varför tycker vi illa om vår efterträdare

Det kanske vanligaste perspektivet är att resonera omkring varför en chef tycker ofördelaktigt om sin företrädare. Men dessa aspekter har jag i berört i några tidigare inlägg. Därför väljer jag idag att resonera omkring ett ofta förekommande faktum nämligen att en f.d. chef oftast inte gillar sin efterträdare och dennes syn på verksamheten . Det må gälla organisationsfrågor eller personalfrågor eller verksamhetsfrågor eller något annat. Efterträdaren gör mestadels fel i den förre chefens ögon. Särskilt om den sistnämnda har lämnat företaget för annan verksamhet eller gått i pension.

Det hade väl inte gjort så mycket om den gamle hade behållit synpunkterna för sig själv. Men se det gör han inte. Varje tidigare medarbetare som han eller hon träffar på ”stan” är ett objekt för informationsinhämtning och för samtal hur bra det var förr och hur orolig man är för framtiden. Den gamle njuter av att skapa oro. Det är som om den förre chefen vill det skall gå illa. Och att han eller hon gärna hjälper till att skapa och stärka en negativ spiral.

Men varför är det så här? Jag säger som vanligt inte vet jag! Men någon tanke har jag och jag tror det hänger samman med självkänslan. Självkänslan har med dina tankar om dig själv att göra och med det egenvärde du sätter på dig själv. Självkänslan växer sig stark genom att du blir bekräftad. Vad det egentligen handlar om är den gamle chefens vilja att bli bekräftad. Som ny chef kan man ta fasta på detta och göra vad man kan för att förebygga den gamles subversiva verksamhet. Som ny chef kan man på olika sätt ge den gamle erkännanden. Det är bättre att du stärker hans självkänsla än att det skall ske bak din rygg och med hjälp av dina medarbetare. Lösningen är enkel - Gör den gamle till din vän!