fredag 2 oktober 2009

Ledarskap är inte chefens privatsak

Ledarskap är inte den resandes ensak. Ledarskapet är till för både en god marknadseffektivitet och en god organisationseffektivitet. Ledarskap är inte till för att chefen skall må bra eller få sin introverta syn på sig själv bekräftad. Chefen skall inte spegla sin insats vare sig i själv, i organisationstrender eller i samhällskulturen utan i det som åstadkoms och i företagets resultat.
När man blir chef i ett företag eller en organisation måste man för en stund lägga alla sina tidigare uppfattningar om chefskapet åt sidan och försöka lyssna in sig. Det finns tre viktiga förhållanden att hålla koll på - hur ser marknaden ut, hur tänker organisationen, och vad vill och kan jag som chef - Allt i nu nämnd rangordning.

En chef får aldrig lura sig själv tro att världen cirkulerar omkring honom eller henne. Så är det inte. Som chef får du en ny roll och du får nya scener att stå på. Du blir bedömd både av marknaden och av organisationen. Och det är dessa som har ditt framtida öde i sina händer. Visst kan du manipulera och styra organisationen genom att skapa rädsla, visst kan du påverka marknaden genom god skådespelarkonst, men till syvende och sidst är det verkligheten och resultaten som räknas.

En bra chef anpassar sitt ledarskap till de förhandenvarande förutsättningar och han eller hon vågar möta chefskapets svåraste utmaning nämligen att vara sedd och omtalad. Det kvittar vilket ledarskap du än utövar – bra eller dåligt – som chef är du föremål för andras uppfattning. Alla har åsikter om dig. Men har du som chef en inåtriktad och självupptagen hållning kan du vara tämligen säker på att möta framtida problem. Chefen är till för sin uppgift och inte till för sig själv!