fredag 26 november 2010

Ledarskap – Dina anställda har egen magkänsla

Glöm inte bort att även din personal har en bra maghetkänsla för vad som är rätt och fel. När du i ord informerar eller värderar eller sätter regler med mera så värderar personalen först din trovärdighet och sedan innehållet. Är det som sägs något viktigt som kommer från hjärtat eller är det bara adapterade ord som förs fram av olika anledningar?

Många chefer kan inte hålla tillbaka sina härskarambitioner och söker ständig respekt och bekräftelse. Personalen känner av den förbindliga utsidan, men också den kalla självcentrerade insidan. För att undvika uppfattas som en rank och splittrad chef måste man som chef träna sin förmåga till självdistans och dessutom arbeta med sin självkänsla. Det räcker absolut inte med ett gott yttre självförtroende. Utan ett stabilt och relationsorienterat inre blir du avslöjad. Du blir inte omedelbart avsatt, men din tid på firman är utmätt. Du kommer snart att byta jobb!

Magkänsla, eller om man vill intuition, kan ses som lagrade sinnesupplevelser. Personalen känner med utgångspunkt i sina erfarenheter snabbt av om något är rätt eller fel och kan dessutom hantera väldigt komplexa information. När du säger något gör medarbetarna direkt en helhetsbedömning och sedan börjar man nagelfara detaljerna. Är du och budskapet i otakt faller skuggan på dig. Personalen känner ett inre obehag.

Om man som chef ibland tvingas att framföra budskap som strider mot sitt eget inre, är det lika bra att ”erkänna” detta för sig själv och för omgivningen. Då kan man bibehålla sin trovärdighet och till och med stärka den.