fredag 25 januari 2013

Ledarskap – Chefen tycker mycket om allt

Chefen tycker mycket om allt och alla, förutom om sin egen verksamhet. När det gäller det egna är han/hon märkvärdigt fåordig. Det är så mycket roligare att ha syn på andras verksamhet.

Känner du igen chefen enligt ovan. En lustigkurre som gärna gör sig rolig på andras bekostnad. En person som inte gör karriär på egna förtjänster utan på andra misstag - En riktig gökunge i verksamheten. Framstår alltid som felfri. Äter ut alla genom att själv inget göra, och som följaktligen inte själv gör några fel. Bortsett från (den icke obetydliga) detaljen att den verksamhet han ansvarar i stort sett nollpresterar. Men att leta upp andras misstag är denne chef en mästare på. Men framför allt har vederbörande en osviklig talang att berätta om misstagen vid rätt tillfälle. Han/hon framstår som initierad.

Denna chefstyp finns överallt men trivs bäst inom den offentliga verksamheten. Här kan vederbörande gömma sig i många år utan risk för avslöjande. Han eller hon är ju mycket aktiv och deltar i samtalen omkring verksamheten. Visserligen utan substans, men han/hon rubbar å andra sidan inte heller några cirklar. Denne chef utgör inget hot mot sina överordnade. Han/hon framstår som lojal.

Tvi vale, säger jag. Inför dessa lismande chefer känner jag avsky. Jag kan inte fördra denna personlighetstyp. Själv slipper jag numera med ålderns rätt att komma i vidare kontakt med dessa kryp till chefer. Kan bara beklaga alla, under- eller sidordnade, som måste stå ut med denna besserwissertyp.

Var man skall göra av dessa slemtyper? Inte vet jag. Ett hål som drar verkar vara politiken. Dit söker sig många odugliga chefer för eller senare, dessvärre.