fredag 23 april 2010

Ledarskap – Tänk positivt och glöm kraven

Bäste chef och alla andra prima läsare, har du tänkt på hur mycket negativ energi det finns i alla dessa krav, som vi på olika sätt arbetar med i organisationerna. Medarbetarsamtalen har blivit ett forum där krav ställs och utvärderas. I platsannonserna ställer vi formulerade krav på nya medarbetare. Lönekriterier bygger på kravtänkandet Vi kan snart inte ta fram ett dokument, som inte innehåller krav i någon form.

Märklig utveckling det här med kravställandet - Krav fanns inte för några decennier sedan. Då tänkte vi i vidare cirklar och mer på prestation än på krav. Det som räknades var det som åstadkommits och inte om man som medarbetare uppfyllt några artificiella krav. Det vilar något negativt och begränsande över kravtänkandet. Det är en såpopera som utspelas i en sluten pulpa mellan den som ställer krav och den som skall uppfylla de samma. Verkligheten får liksom inte plats i tänkandet. Allt bra som gjorts och görs, och som inte kan relateras till kraven, blir betydelselöst i värderingsögonblicket. Detta oaktat att insatserna kan ha lyft hela företaget.

Jag tror det är dags att byta tankesätt. Vi måste börja tänka positivt istället. Och ersätta kraven med en annan kontext. Lägg inte ner så mycket arbete vad företaget kräver av sin personal utan koncentrera insatserna på vad företaget erbjuder för möjligheter. För hur vi än vrider och vänder oss är det företagskulturen som är viktiga faktorn. Kulturen kan vara hämmande, men också bejakande i sina bästa stunder. Och de senare skall vi sträva efter.

Om vi nu lägger kraven åt sidan och istället försöker hitta potentialer för möjligheter – Ja, hur skall vi då leta? Den viktigaste frågan gäller relationen mellan chef och medarbetare. Vi måste ha ett chefskap och ett medarbetarskap som bygger på frekvent och naturlig kommunikation. Öppna samtal behövs så att arbetsinsatserna ständigt ligger rätt. Medarbetaren skall inte sväva i tvivelsmål om hur han eller hon uppfattas. Kloka och positiva ord från chefen lyfter alla.

En annan viktig fråga gäller frihet och öppenhet. Låt medarbetarna få komma på och förslå förändringar. Det finns inget viktigare för ett företag än vardagsrationaliseringar. Det kan skapa vinst och säkra framtiden

Den tredje och i det här sammanhanget sista frågan gäller arbetsglädjen. Det goda klimatet skapas av oss alla. Därför är det viktigt att medarbetarna ser varandra och bekräftar varandra. Det måste vara naturligt att säga något positivt om sin arbetskamrat.

Vad är det som gör att en medarbetare går till jobbet med glädje inom sig. Jo, att han eller hon trivs med sina kamrater och sin chef. Och att man ser nytta och utveckling i det man gör. Min uppfattning är att kraven kan slängas på soptippen. Sedan börjar Du som chef istället att formulera och beskriva möjligheterna. Jag lovar att du kommer att ha medarbetarna på tåget fortare än du anar. Och deras bidrag i arbetet kommer att vara av högsta kvalitet.