fredag 5 april 2013

Ledarskap – Leda för resultat

Kom ett pressmeddelande för ett halvår sedan där SKL (Sveriges kommuner och Landsting) bjöd in till ett utvecklingsprogram med rubriken - Leda för resultat. Programmet vände sig främst till både ledningsgrupper och stödfunktioner/stödprocesser i kommunerna.

 ”Leda för Resultat är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.”

 Bara ingressen ”Leda för resultat” säger en hel del. Man kan nog sluta sig att abstraktionsnivån är hög. Eller klarare uttryckt – Det som sägs är till ingen nytta i den konkreta verkligheten. Som vanligt begår man misstaget att hoppa över kund- och behovsanalysen. Man går direkt på nyttan. Det vill säga nyttan från organisationsperspektivet. Kan du se ett hotell framför dig som inte ser till kundnyttan. Jag får anstränga mig.

 Och sen ordet leda. Man utgår ifrån att de anställda på socialkontoren är en samling får som behöver ledas. Man verkar inte förstå att de flesta anställda på en socialförvaltning är mycket kompetenta och skickliga som fullt ut sakkunniga.

 Vad som saknas på många socialtjänster är en genomarbetad tankevärld hur och på vilket sätt man kan hjälpa kunderna. Det främsta målet är inte att betala ut försörjningsstöd utan att bistå människor som av olika anledningar behöver hjälp och stöd. Tre fjärdedelar av dem som idag uppbär försörjningsstöd under längre perioder kan bidra med eget arbete. Sån är verkligheten. Alltså skall man inte inrikta sig på att strypa försörjningsstödet utan att öka hjälpen. Och det är något helt annat. Då får man både kund- och organisationsnytta.

 Men i kurssammanhang menas med ”Leda för resultat” att minska stödet till kunderna/brukarna - En kontraproduktiv hållning. Nej, fokusera inte på brukarna utan på den hjälp de behöver och på de verktyg som socialarbetarna har i sitt jobb. De anställda kan begå under om de bara fullt ut ges uppdraget att återstarta kunderna. Men har inte detta uppdrag. För det skulle successivt leda till allt mindre att göra för organisationen. Säg den verksamhetschef som vill vandra denna väg. Istället fokuserar man på utbetalningarna i syfte att skära ner. Arbets- och behovsvolymen finns kvar, men kostnaden sjunker lite och kunderna far mycket illa. Man blir led på sådana resultat.