fredag 29 mars 2013

Ledarskap – Rekrytering av ny chef


När ny chef skall rekryteras till ett företag eller annan organisation uppstår funderingar ungefär som i  ”tabellen” nedan.

Intern rekrytering?
Fackkunskap?
Allmän kunskap?
Extern rekrytering?

 
Men egentligen är dess frågor inte av avgörande betydelse utan det är helt andra faktorer som man bör ha ögonen på. Ibland är det rätt med en intern kraft. Ibland inte. Ofta är det bäst med fackkunskap, men inte alltid. Men följande två faktorer kan man aldrig tumma på. Gör man det går det utför förr eller senare.

Prestation!
Trivsel!

Den chefskraft man bör leta efter skall kunna skapa prestation hos medarbetarna och han/hon skall också kunna skapa trivsel bland medarbetarna. Prestation och trivsel är ledorden i alla sammanhang. Medarbetarna skall tycka det är kul att gå till jobbet och väl där skall man arbeta effektivt och ge järnet när det behövs.

Så enkelt är det faktiskt och inte bara i teorin. Verkligheten talar också sitt tydliga språk. Företag och organisationer som går bra och har marknadens uppskattning har också en hög intern trivsel. Eller kanske tvärt om. Trivseln går före prestationen. Åtminstone i teorin. Men min praktiska erfarenhet är dock att goda betyg från marknaden chokar trivseln. 

Vad skall man nu dra för slutsats av detta. Jo, att man för att hitta chefsämnen skall leta bland konkreta personligheter som håller över tiden och som just förmår att fokusera på prestation och trivsel. Och det är ingen svår eller övermäktig uppgift. Det klarar nästan alla som har rekryteringsansvar.

Men det finns ett gäng som inte klarar det och de kallas rekryteringskonsulter. Per definition kommer dessa alltid fel i tanke och handling. Titta på de abstrakta rekryteringar som dessa pratkvarnar har gjort i ditt företag. Åtta av tio är säkert misslyckade. Man hade fel fokus. Följ mina enkla råd om prestaion och trivsel och åtta av tio blir lyckade.